Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 29 lipca 2015

Liczba wpisów: 1

michalskig
 
michalskig: Finanse przedsiębiorstwa dla menedżerów niefinansistów, Szkolenie, Wrocław, 17 i 18 sierpnia 2015, dr hab. Grzegorz Michalski
www.otrek.com.pl/(…)Finanse_przedsiebiorstwa_dla_me…
Termin        2015-08-17 - 2015-08-18
Miejsce        Sala szkoleniowa "OTREK" Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 - II piętro
Wykładowca
dr hab.Grzegorz Michalski
tel.: 503452860 | tel2. 791214963
grzegorz.michalski@gmail.com

pfue.wordpress.com/  ||  cytujemichalskiego.wordpress.com/  || finansemalychfirm.wordpress.com/ ||

InformacjeProgramFormularz zgłoszenia
Cel szkolenia:

Finanse dla przedsiębiorców zawierają w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Pieniądze, których nie można dotknąć dzisiaj ale które są wyrażone w pieniądzu z dzisiaj i dlatego dzisiaj można przyszłe dokonania biznesowe porównać między sobą i dzisiaj podjąć decyzję o przyszłych krokach w biznesie.
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik będzie potrafił zidentyfikować główne elementy wpływające na pieniężną wartość działań i planów realizowanych przez przedsiębiorstwo.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie zalecane jest przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kierujemy również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.


Korzyści dla uczestników:

W trakcie tego bardzo łatwego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą nabierać umiejętności:

• analizowania zdarzeń pod kątem ich opłacalności,
• podstawowego szacowania przepływów pieniężnych,
• elementarnego uwzględniania w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przesiębiorstwa.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie trwa 2 dni.

Opiekun szkolenia:

Halina Skórska
tel.71 356-50-90
szkolenia1@otrek.com.pl
Finanse przedsiębiorstwa dla menedżerów niefinansistów, Szkolenie, Wrocław, 17 i 18 sierpnia 2015, dr hab. Grzegorz Michalski
Wykładowca        
dr hab.Grzegorz Michalski
tel.: 503452860 | tel2. 791214963
grzegorz.michalski@gmail.com

InformacjeProgramFormularz zgłoszenia

1. Różnica między księgowością a finansami:

jakie finansowe cele może mieć przedsiębiorstwo,
jak mierzyć realizację tych celów,
jak powstaje bilans, rachunek wyników, sprawozdanie z przepływów,
jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa.

Ćwiczenia:

Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.


2. Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości,
elementy matematyki finansowej (prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej):

dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest deflacja czy inflacja,
jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych.

Ćwiczenia:
Przeliczanie kwot z przyszłości na mierzalne w pieniądzu na dzień dzisiejszy.


3. Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne jak stosować okres zwrotu, poprawiony (zdyskontowany) okres zwrotu, NPV, IRR,
jak interpretować kryteria decyzyjne kiedy nie stosować IRR


Ćwiczenia:
Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych.


4. Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo:

zasady prawidłowego szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
jakich parametrów nie bierzemy pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych,
różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i do jakich celów właściwe wybrać.

Ćwiczenia
Podstawowe przykłady pokazujące sposób szacowania przepływów pieniężnych.


5. Aktywa bieżące (aktywa płynne):

przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami,
jak zarządzać zapasami,
jakie poziomy należności utrzymywać,
ile gotówki powinna mieć firma.
eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansist…
Corporate Finance || Erasmus WUE || Analiza finansowa || Analiza ekonomiczna || strategie finansowe || szkolenia finansowe || zarzadzanie kapitalem pracujacym || koszt kapitalu || struktura kapitalu || analiza finansowa || szkolenia michalskiego || finansowa czesc studium wykonalnosci |||| analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych || szkolenia z finansow || zarzadzanie plynnoscia finansowa || krotkoterminowe decyzje finansowe || analiza ekonomiczna || value based working capital management  ||  ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych || Planowanie Finansowe || skolitel iz finansov || ukierunkowane środowiskowo tworzące wartość zarządzanie kapitałem pracującym || Liquidity and working capital journal || FAFI || Wycena nieruchomosci || Szkolenie dla niefinansistow ||  szkolenie we wroclawiu ||  Szkolenie we Wrocławiu || Finanse i firma ||  


[tags analiza ekonomiczna rosetta stone, szkolenia finansowe, zarzadzanie kapitalem pracujacym, koszt kapitalu, struktura kapitalu, analiza finansowa, michalskig, szkolenia michalskiego, finansowa czesc studium wykonalnosci, analiza ryzyka i oplacalnosci inwestycji rzeczowych]

[category szkolenia z finansow, zarzadzanie plynnoscia finansowa, krotkoterminowe decyzje finansowe, analiza ekonomiczna, szkolenia michalskiego, value based working capital management, ocena oplacalnosci i ryzyka projektow rzeczowych]