Wszystkie »

 

Wpisy użytkownika michalskig z dnia 3 marca 2016

Liczba wpisów: 1

michalskig
 
michalskig: Strona główna » TERMINARZ SZKOLEŃ » Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
Temat szkolenia    Ocena przedsiębiorstwa
na podstawie sprawozdań finansowych


Źródło informacji o szkoleniu: www.linkedin.com/(…)ocena-przedsi%C4%99biorstwa-na-…
Oraz: www.legnica.skwp.pl/Ocena,przedsiebiorstwa,na,po…
Opis szkolenia    Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnik będzie potrafił używać narzędzi do analizowania finansowej kondycji przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego przyszłych zdolności do tworzenia wartości oraz bezpiecznego i korzystnego dla jego kontrahentów funkcjonowania.

W trakcie szkolenia przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych. Uczestnik będzie nabierał umiejętności:

•    analizowania zdarzeń na podstawie sprawozdań finansowych,
•    oceniania sprawozdań w kontekście obecnej i przyszłej kondycji przedsiębiorstwa,
•    rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, możliwych do zidentyfikowania na podstawie dostępnych danych.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je ze zintegrowanym i całościowym spojrzeniem na ocenianą organizację z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza organizacji.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które chciałyby w sposób bezpieczny (bez szkodliwych uproszczeń) dokonywać oceny kontrahentów. Zapraszamy osoby, które chcą się rozwijać w kierunku bezpiecznego pozyskiwania klientów, lecz również specjalistów z działów stykających się z aktywizowaniem sprzedaży, udzielaniem kredytu kupieckiego, windykacją czy finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli lub zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami, którzy zainteresowani są nawiązywaniem kontaktów z nowymi partnerami biznesowymi, którzy chcieliby wykorzystać analizę finansową do oceny własnej organizacji.

ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej. Przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

Program szkolenia    1. Finansowy cel działania przedsiębiorstwa
•    jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta
•    maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw
•    przepływy pienienie netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów
•    wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa


Ćwiczenia
Trening rozpoznawania perspektywy właściciela i wierzyciela (szerzej interesariuszy) a wyniki analizy finansowej. Ocena czynników wpływających na obraz firmy.

2. Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
•    sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności
•    informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można sie dowiedzieć się i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
•    metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
Wykład
Ogóle omówienie treści dostępnej w sprawozdaniach.

3. Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych
•    ogólna analiza bilansu
•    ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu
•    metoda Wilcoxa
•    salda strukturalne bilansu
•    ogólna analiza rachunku zysków i strat
•    prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności
•    sygnały ostrzegawcze
•    analiza rachunku przepływów pieniężnych {cash flow} - metoda pośrednia

Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.

4. Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej
•    zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna
Ćwiczenia
Studia przypadków oparte na danych zawartych w rzeczywistych sprawozdaniach finansowych prezentujące omawiane metody oceny i ich interpretacja.
Wykładowca    dr hab. GRZEGORZ  MICHALSKI, prof. UE   - specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych.

Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji. Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN.
Autor otwartych i zamkniętych seminariów, warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania płynnością finansową, controllingu finansowego, analizy finansowej kontrahenta, finansowego studium wykonalności, oceny i analizy ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych realizowanych jako warsztaty dedykowane i szkolenia zamknięte.
Referencje trenera: michalskig.com/referencje

Termin    25-26 kwietnia 2016 r.   (godz. 9.00 - 15.00)
Miejsce    Hotel Qubus Legnica ul. Skarbowa 2
Termin zgłoszenia    do 15 kwietnia 2016 r.
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
www.legnica.skwp.pl/(…)1%20-%20FORMULARZ%20ZGLOSZEN…

Źródło: www.linkedin.com/(…)ocena-przedsi%C4%99biorstwa-na-…
strona z informacjami kontaktowymi: www.legnica.skwp.pl/KONTAKT,382.html
KONTAKT Z ORGANIZATOREM SZKOLENIA W LEGNICY:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Legnicy
ul. Najświętszej Marii Panny 22
59-220 Legnica
NIP: 526-030-79-56
e-mail: biuro@legnica.skwp.pl

tel./fax: 76 862-13-65

tel. kom.507 029 807
kontakt z trenerem:
Grzegorz.Michalski
Tel: 791214963
Tel2: 503452860
michalskig.com/szkolenia
Informacje o Trenerze:
Prof. UE Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw, do 2015 roku adiunkt, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wpisany na listę ekspertów I stopnia do oceny merytorycznej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu inwestycji, bankowości, płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki finansów, zarządzania ryzykiem, płynnością finansową i inwestycjami takich jak: Australasian Accounting Business & Finance Journal, Journal of Information and Organizational Sciences, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Journal of Problems and Perspectives in Management, International Journal of Information Processing and Management, i innych. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji, w tym książek: Leksykon zarządzania finansami, Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (razem z W. Pluta), Tajniki finansowego sukcesu (razem z K. Prędkiewicz), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Strategie finansowe przedsiębiorstw, Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, i innych. Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Prezentował swoje wystąpienia z zakresu finansów na szkoleniach, seminariach i konferencjach w kraju i za granicą. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pracę doktorską bronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a tytuł docenta / Associate Professor w zakresie finansów, inwestowania i bankowości otrzymał na Faculty of Economics na Technical University of Kosice. Kierownik projektów badawczych realizowanych na zamówienie MNiSW i NCN.
Jeśli termin lub miejsce szkolenia (25 04 2016 – 26 04 2016 – Legnica) jest nieodpowiedni, proszę o kontakt z trenerem w celu zorganizowania szkolenia w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.

Źródła informacji / list of sources:
www.legnica.skwp.pl/Ocena,przedsiebiorstwa,na,po…
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
www.legnica.skwp.pl/(…)1%20-%20FORMULARZ%20ZGLOSZEN…


Jeśli termin lub miejsce szkolenia (25 04 2016 – 26 04 2016 – Legnica) jest nieodpowiedni, proszę o kontakt z trenerem w celu zorganizowania szkolenia wdogodnym dla Państwa czasie i miejscu.
Źródła informacji / list of sources:
www.legnica.skwp.pl/Ocena,przedsiebiorstwa,na,po…
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
www.legnica.skwp.pl/(…)1%20-%20FORMULARZ%20ZGLOSZEN…

ocenaprzedsiebiorstwanapodstawiesprawozdanfinansowych.docx
ocenaprzedsiebiorstwanapodstawiesprawozdanfinansowych.odt
ocenaprzedsiebiorstwanapodstawiesprawozdanfinansowych.pdf
ocenaprzedsiebiorstwanapodstawiesprawozdanfinansowych.doc
1 – FORMULARZ ZGLOSZENIOWY.doc

Linki źródłowe:
[1] determiningliquidassetslevelsinentrepreneuriale…
[2]
michalskigcom.tumblr.com/(…)ocena-firmy-w-oparciu-o…
[3]
financialmanagementfornonprofitorganizations.wo…