Wszystkie »

  • Wpisów:207
  • Średnio co: 22 dni
  • Ostatni wpis:2 lata temu, 00:44
  • Licznik odwiedzin:53 941 / 4706 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Grzegorz Michalski

KFPiZW, IZF
WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH

przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

***

Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach:

2009
Target Liquid Balances and Value of the Firm, [G. Michalski, autorstwo 100%], Zagreb International Review of Economics & Business no. 1, vol. XII, May 2009, ISSN 1331-5609, s. 1-18.


2009
Influence of the Accounts Receivable Factoring on the Firm Value, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN 978-83-7011-960-7, s. 566-574.


2009
Decreasing Negative Delivery Risk Influence on the Recipients’Firm Value: Porfolio Approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 48, (Zarządzanie Finansami Firm – Teoria i Praktyka, B. Bernaś (red.)), Wrocław 2009, ISBN 978-83-7011-960-7, s. 557-565.


2009
Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology).


2008
Value Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 27 (Ekonometria 22, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN 1899-3192, ISSN 1507-3866, s. 86-94.


2008
Wpływ ryzyka dostawców na wartość przedsiębiorstwa odbiorcy. Propozycja zastosowania podstaw teorii portfela do doboru dostawców, [G. Michalski, autorstwo 100%], [w] ZARZĄDZANIE FINANSAMI, D.Zarzecki (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, seria: Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia nr 14, ISSN 1640-6818, 1733-2842, s. 365-374.


2008
A portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 3 / no. 2, Sarajevo November 2008, ISSN 1840-118X, s. 89-95.


2008
Inventory and risk management: decreasing delivery risk of purchasers, [G. Michalski, autorstwo 100%], ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS (ISSN 1220-5567), 2008, vol. 27, no. 2(36), s. 95-103.


2008
Factoring and the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization (ISSN 0354-4699), 2008; 5(1), s. 31-38.


2008
Cash management models In firm with seasonal production, [G. Michalski, autorstwo 100%], PROCEEDINGS 12th International Scientific Conference, AIESA, Building of society based on knowledge, Bratislava 2008, ISBN 978-80-8078-233-7.


2008
Value Based Working Capital Level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT (ISSN 1820-0222), 2008; 13(49), s. 13-22.


2008
Managing risk: factoring influence on the enterprise value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT (ISSN 1820-0222), 2008; 13(50), s. 93-100.


2008
Determinants of accounts receivable level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ACTA OECONOMICA PRAGENSIA (ISSN 0572-3043), 2008; 16(5), s. 47-56.


2008
Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics1, 54/2008(5), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.187-192.


2008
Decreasing negative delivery risk influence on the recipents firm value: portfolio approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN 978-973-692-233-6, s. 50-56.


2008
Decreasing operating risk in accounts receivable management: influence of the factoring on the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1846-7, s. 130-137.


2008
Faktoring i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta, [G. Michalski, autorstwo 100%], RYNEK FINANSOWY. INSPIRACJE Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ., P.Karpuś, J.Węcławski (red.), UMCS Lublin 2008, ISBN 978-83-227-2885-7, s. 611-616.


2008
Finansowa efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN 978-83-926902-1-4, s. 97-100.


2008
Firm value and net current assets investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN 978-973-692-233-6, s. 57-66.


2008
Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, [G. Michalski, autorstwo 100%], EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS, P. Cervinek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2008, ISBN 978-80-210-4628-3, s. 129-138.


2008
Managing operational risk In the firm: portfolio approach In trade credit decissions, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6 (1206) (Ekonometria 21, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN 1899-3192, ISSN 1507-3866, s. 107-119.


2008
Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics2, 54/2008(1), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.12-19.


2008
Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.


2008
Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial situation of small and middle enterprises, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1846-7, s. 138-147.


2008
The firm value creation role of risk based cash balances, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1195 (Ekonometria 20, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN 0324-8445, ISSN 1507-3866, s. 175-184.


2008
Ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonomia Menedżerska (Managerial Economics), 4/2008, ISSN 1898 – 1143, s. 93-113.


2008
Value-Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting3 9(1)/2008, ISSN 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2008, s. 82-90.


2008
Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ss. 85-99.


2008
Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95.


2008
Wpływ funduszu JEREMIE na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo 100%], INSTYTUCJONALNE I RYNKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE, E.Michalski, S.Piocha (red.), PTE Koszalin 2008, ISBN 83-920684-3-2, s. 389-401.


2008
Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, [J. Kupczyk = autorstwo 50%, G. Michalski = autorstwo 50%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN 978-83-926902-1-4, s. 101-110.


2007
Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.


2007
Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting4 3/2007, ISSN 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53 (oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, ss. 546-559; oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, ss. 77-87).


2007
Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.


2007
Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.


2007
Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007 / 80, ISSN 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, ss. 40-50.


2007
Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN 9788360903384, s. 173-180.


2007
Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN 9788024815510, s. 163-171.


2007
VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.


2007
Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN 9788322727409, s. 564 – 570.


2007
Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.


2006
Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.


2006
Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.


2006
Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.


2006
Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.


2006
Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.


2005
Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.


2005
Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.


2005
Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.


2005
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.


2005
Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.


2005
Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.


2005
Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.


2004
Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.


2004
Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.


2004
Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.


2004
Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.


2004
Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.


2003
Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.


2003
Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.


2003
Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.


2003
Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.


2003
Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.


2003
Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.


2003
Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.

Monografie:

2009
Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2009, ISBN 83-74265-67-6.


2008
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2008, ISBN 83-74265-09-6.


2004
Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.


2004
Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.


2003
Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].
Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

2007
Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].


2005
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.


2005
W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.


2004
Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.


2004
Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.
Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

2009
Recenzja artykułu: b.t., dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier).


2009
Recenzja artykułu: Application of Benford's Law in Payment Systems Auditing, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, s.


2008
Kapitał intelektualny a efektywność małej i średniej przedsiębiorczości [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy), M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora (red.), WSZiA w Opolu, Opole 2008, ISBN 978-83-88980-65-7, s. 98-107.


2008
Raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).


2008
Recenzja artykułu: The effectiveness of national R&D investment - an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).


2008
Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).


2007
Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.


2005
Polityka kredytu kupieckiego, [W. Pluta autorstwo = 80%, G. Michalski, autorstwo = 20%], Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6/2005, ISSN 1506-932X, s. 49-54.


2005 - 09
Kilkadziesiąt skryptów szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami, oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania płynnością itp.


2008
Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, s.


* * *

Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:


Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.


Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.


Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.


Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.


W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.


Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.


Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.


Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.


Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.


Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.


Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.


Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.


Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.


Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.


Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Wrocław 2009-06-08
Grzegorz Michalski

1 Czasopismo z listy: Journal Citation Reports/Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST: Science Citation Index Expanded oraz Social Sciences Citation Index (źródło: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&;ISSN=0139-570X )

2 Czasopismo z listy: Journal Citation Reports/Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST: Science Citation Index Expanded oraz Social Sciences Citation Index (źródło: http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&;ISSN=0139-570X )

3 Czasopismo z listy: Journal Citation Reports/indeksowane przez Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST: Social Sciences Citation Index (źródło: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&;ISSN=1582-6163 )

4 Czasopismo z listy: Journal Citation Reports/indeksowane przez Thomson Reuters MASTER JOURNAL LIST: Social Sciences Citation Index (źródło: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&;ISSN=1582-6163 )
 

 
FINANCIAL EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN OPERATING CASH BALANCES IN AGRICULTURAL AND PROCESSING ENTERPRISESGrzegorz Michalski

ABSTRACT
The basic financial purpose of enterprise is creation of its value. Liquidity and operating cash management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. Enterprises hold cash for a variety of different reasons as transactional, or precautionary, or speculative. The paper analyzes the relation between these kinds of cash balances and risk. In the paper presented is discussion about relations between enterprises net working investment policy and as result operating cash balances and enterprise value and as a result, the paper contain propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances in agricultural and processing enterprises. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of enterprises.

Keywords: enterprise value, current assets investments, cash management models, working capital, value based management


1. INTRODUCTION
Liquidity management requires that a sufficient balance of cash and other working capital assets - receivables and inventories – should be ensured . If the level of liquid assets is not adequate, it enhances the enterprise operating risk: loss of liquidity. Maintenance of working capital assets generates costs, thus affecting the enterprise profitability. The problem of the paper is how liquidity can be combined with profitability in agricultural and processing enterprises.
Entrepreneurial cash management depends on demands for cash in a enterprise. The aim of cash management is such that limiting cash levels in the enterprise maximizes owner wealth. Cash levels must be maintained so as to optimize the balance between costs of holding cash and the costs of insufficient cash. The type and the size of these costs are partly specific to the financial strategy of the enterprise.

In addition, cash management influences enterprise value, because its cash investment levels entail the rise of alternative costs, which are affected by net working capital levels. Both the rise and fall of net working capital levels require the balancing of future free cash flows, and in turn, result in enterprise valuation changes.

If the level of liquid assets is too low, then a enterprise may encounter problems with timely repayment of its liabilities, while discouraging clients by an excessively restrictive approach to recovery of receivables or shortages in the offered range of goods. Therefore, the level of liquid assets cannot be too low.

Fig. 1. Enterprise liquidity level vs. profitability

source: own study.

At the same time (as we can see at fig. 1), surplus liquid assets may negatively affect the company’s profitability. This is because upon exceeding the "necessary" level of liquid assets, their surpluses, when the market risk remains stable, become a source of ineffective utilisation of resources.
Along with an increased risk of the company’s daily operations, you should increase the level of liquid assets to exceed the required levels as this will protect your company against negative consequences of unavailable liquid assets. It is possible to measure profitability of liquidity management decision in two ways. Firstly, it is possible to check how it affects the net profit and its relation to equity, total assets, or another item of assets. Secondly, it is possible to assess profitability in relation to value of the company.
Individual elements influencing liquidity management decisions affect the level of free cash flows to firm (FCFF) and thus the value of the company. Let us assume that the company is faced with a decision regarding the level of liquid assets. As we know, a higher debtors turnover ratio and inventory turnover ratio (resulting from a more liberal approach to granting a trade credit for the purchasers and offering a shorter turnaround on clients’ orders) will be accompanied by more sales (larger cash revenues) but also higher costs.

Fig. 2. Liquid assets influence on value of the corporation

where FCFF = free cash flows to firm; ∆NWC = net working capital growth; k = cost of the capital financing the corporation; and t = the forecasted lifetime of the corporation and time to generate single FCFF.
Source: own study.

Profitability measured by ROE indicates that “medium” liquidity level is optimal. Similar results will be achieved if estimating influence on the company’s value (see fig. 2.).
Again, the optimal variant was one that assumed a "medium" liquidity level as applying such level of liquidity ensures potentially the highest increase in the company‘s value measured by ∆V.
If the level of liquid assets is too low, it downsizes the sales thus discouraging clients with an overly restrictive trade credit policy. On the other hand, excessive exposure to liquid assets under the “high” level of liquid assets variant generated higher sales revenues than under the “medium” variant, but at the same time the positive result of increase in the sales volumes has been offset by high level of generated costs.
If the advantages of holding cash at a chosen level are greater than the influence of the alternative costs of holding cash, thereby increasing net working capital, then firm’s value will also increase. The net working capital (current assets less current liabilities) results from lack of synchronization of the formal rising receipts and the real cash receipts from each sale. Net working capital also results from divergence during time of rising costs and time, from the real outflow of cash when a firm pays its accounts payable.

(1)
Where: NWC = Net Working Capital, CA = Current Assets, CL = Current Liabilities, AAR = Accounts Receivables, ZAP = Inventory, G = Cash and Cash Equivalents, AAP = Accounts Payables.

When marking free cash flows, cash possession and increased net working capital is the direct result of amounts of cash allocated for investment in net working capital allocation. If an increase of net working capital is positive, then we allocate more money for net working capital purposes and thereby decrease future free cash flow. It is important to determine how changes in cash levels change a firm’s value. Accordingly, we use equation, based on the premise that a firm’s value is the sum of its discounted future free cash flows to the firm.


(2)
Where: ∆Vp = Firm Value Growth, ∆FCFFt = Future Free Cash Flow to Firm Growth in Period t, k = Discount Rate .
Future free cash flow we have as:

(3)
Where: CRt = Cash Revenues on Sales, FCWD = Fixed Costs, VCt = Variable Costs in Time t, NCE = Non Cash Expeses (i.e. Depreciation), T = Effective Tax Rate, NWC = Net Working Capital Growth, Capex = Operational Investments Growth.

Changes in precautionary cash levels affect the net working capital levels and as well the level of operating costs of cash management in a firm. Companies invest in cash reserves for three basic reasons:
First, firms are guided by transactional and intentional motives resulting from the need to ensure sufficient capital to cover payments customarily made by the company. A firm retains transactional cash to ensure regular payments to vendors for its costs of materials and raw materials for production. As well, a firm retains intentional cash for tax, social insurance and other known non-transactional payment purposes.
Second, firms have precautionary motives to invest in cash reserves in order to protect the company from the potential negative consequences of risk, which are unexpected, negative cash balances that can occur as a result of delays in accounts receivable collection or delays in receiving other expected monies.
Third, companies have speculative motives to retain cash reserves. Speculative cash makes it possible for the firm to use the positive part of the risk equation to its benefit. Companies hold speculative cash to retain the possibility of purchasing assets at exceptionally attractive prices.

Figure 3: Reasons for Holding Cash by Companies and Their Relation to the Risk.


Source: own study

2. VALUE BASED STRATEGY IN WORKING CAPITAL MANAGEMENT
The issue discussed here attempts to address the question of which net working capital management strategy should be applied to bring the best results for a specific type of business. Financial decisions of a company always focus on selecting the anticipated level of benefits in conditions of risk and uncertainty. Decisions regarding net working capital management strategy, whether focused on assets (strategy of investing in the net working capital) or liabilities (strategy of financing the net working capital), affect free cash flows and the cost of capital financing the company. The principle of separating financial decisions from operating decisions, i.e. separating consequences of operations from changes in the capital structure, calls for a need to take the net working capital management decision first focusing on assets (it affects free cash flows to the company) and then on liabilities (it affects the structure and cost of capital used for financing the company).

Management of net working capital aimed at creation of value of the company. If the benefits of maintaining net working capital at the level determined by the company outweigh the negative influence of the alternative cost of such maintenance, then an increase in net worth of the company will be reported.
Interesting from our point of view, determined by the need to obtain the main objective of the company’s financials management, is how a change in the net working capital level may impact the value of the company.
Net working capital is, most generally, the portion of current assets financed with permanent funds. The net working capital is a difference between current assets and current liabilities or a difference between permanent liabilities and permanent assets. It is a consequence of dichotomy between the formal origination of the sales revenue and the actual inflow of funds from recovery of receivables and different times when costs are originated and when the funds covering the liabilities are actually paid out.
When estimating free cash flows, maintaining and increasing net working capital means that the funds earmarked for raising that capital are tied. If the increase is positive, it means ever higher exposure of funds, which reduces free cash flows for the corporation. An increase in production usually means the need to boost inventories, receivables, and cash assets. A portion of this increase will be most probably financed with current liabilities (which are also usually automatically up along with increased production volumes). The remaining part (indicated as an increase in net working capital) will need an alternative source of financing.
Current asset financing policies are driven by the manner of financing current assets. Any changes to the selected current asset financing policy affect the cost of capital but do not impact the level of free cash flows. The company can choose one of the three policies:
a) an aggressive policy whereby a major portion of the company's fixed demand and the entirety of its volatile demand for financing current assets is satisfied with short-term financing.

Fig. 4. Aggressive strategy

Source: own study

b) a moderate policy aiming to adjust the period when financing is needed to the period when the company requires given assets. As a result of such approach, a fixed portion of current assets is financed with long-term funds, while the volatile portion of these assets is financed with short-term funds.
c) a conservative policy whereby both fixed and volatile levels of current assets are maintained with long-term financing.

Fig. 5. Conservative strategy

Source: own study

The aggressive policy will most probably mean the highest increase in the net worth of the company. However, this result is not that obvious. This is because an increase in financing with an external short-term capital and a decrease in financing with an external long-term capital (namely shifting from conservative to aggressive policy of financing current assets) means enhanced risk level. Such increased risk level should be reflected in an increased cost of own capital. This stems from increased costs of financial difficulties.

The aggressive policy of financing current assets is the least favourable, considering an increased cost of own capital.
Policies regarding investments in current assets are applied by the company as measures determining amounts and structure of current assets. There are three major policies available:
a) an aggressive policy whereby the level of tangible assets is minimised and a restrictive approach to merchant lending is applied. Minimising current assets results, on the one hand, in savings which later translate to higher free cash flows. On the other hand, insufficient level of current assets increases the operational risk. Too low inventories may interrupt the production and sales process. Insufficient level of receivables will most often lead to a restrictive merchant lending policy and, consequently, potentially lower sales revenue than in the case of a liberal merchant lending policy. Insufficient transactional cash levels may disrupt settlement of liabilities and as a result negatively affect the company’s reputation.
b) a moderate policy whereby the level of current assets, and in particular inventories and cash, is held on an average level.
c) a conservative policy whereby a high level of current assets (and especially inventories and cash) is maintained at the company and ensuring a high level of receivables by using a liberal trade creditors recovery policy.

If the company aims at maximising ΔV, it should select the aggressive policy. However, similarly as in the preceding item, it is worth considering the relation between the risk increase and the cost of own capital (and probably also external capital). The more aggressive the current asset investment policy, the higher risk. Higher risk, on the other hand, should be accompanied by higher costs of own capital and probably also external capital.

Changes of the policy, from conservative to aggressive, cause an increase in the cost of capital financing the company's operations due to enhancement of risk. It is possible that in specific circumstances, the risk may drive the cost of capital to such a high degree that the aggressive policy will be unfavourable.
In the discussed examples, the company should select a conservative current asset financing strategy and an aggressive current asset investment policy.
The primary objective of financing the company’s operations is to maximise the company's net worth. It can be estimated among others by totalling all the future free cash flows generated by the company, discounted with the cost of capital. Decisions regarding management of net working capital should also serve the purpose of achieving the primary objective, that is maximising the company’s net worth. These decisions may impact both the level of free cash flows and the cost of capital used for financing the company’s operations. The module discusses probably changes of the capital cost rate, resulting from changes in selection of the net working capital management policy and, consequently, the anticipated impact of such decisions on the company's net worth.

3. VALUE BASED STRATEGY IN CASH MANAGEMENT
The most liquid current assets are cash balances. The purpose of cash management is to determine the level of cash resources at the company so that it increases the wealth of the company owners. In other words, the objective is to maintain such level of cash resources at the company that is optimal from the point of view of trade-off between the costs of maintaining cash balances against the costs of holding insufficient cash balances. The type and amount of these costs is partially driven by the particular financial policy applied by the company.
Based on observation of current inflows and outflows of the company, it may be noticed that there are four basic situations at the company in terms of operational cash flows:
1. when future inflows and outflows are foreseeable and inflows exceed outflows,
2. when future inflows and outflows are foreseeable and outflows exceed inflows,
3. when future inflows and outflows are foreseeable but it is impossible to determine which are in excess of which,
4. when future inflows and outflows are not foreseeable.

Depending on the type and volumes of inflows and outflows at the company, it is possible to select one of the four models of cash flow management. It is certainly not necessary for only one of the above situations to prevail at the company. The same business may have periods when inflows exceed outflows on a permanent basis, as well as periods when a reversed trend is noted or it is not possible to determine the trend. It is similar in case of projecting future inflows and outflows. It is possible that in some periods of time inflows and outflows can be projected without any major difficulty, while in other periods such projection is very hard or completely impossible.

Using information about future cash inflows and outflows, we are able to apply, for example, the Baumol model or the Beranek model. If we anticipate that cash inflows are greater than outflows, we are able to use the Beranek model [W. Beranek 1963 also: F. C. Scherr 1989, pp. 131-132] to determine cash flow management within a firm. On the other hand, if we predict that cash outflows are greater than inflows we use Baumol model [W. Baumol 1952]. When we cannot forecast long-term cash flows, for a period longer than approximately 14 days, we are able to use the Stone model [B. Stone 1972; T. W. Miller 1996] to determine cash flow management. However, when we cannot predict future cash inflows and outflows at all, the Miller-Orr model can be used to determine cash flow management.


According to the BAT model assumptions, the company receives both regular and periodic cash inflows, while it spends cash in an ongoing manner, at a fixed rate. At the time of receiving funds, the company earmarks a sufficient portion of these funds to cover its outflows. This is performed until the next inflow of cash. This model can be recommended in a situation when future inflows and outflows related to operations of the company can be foreseen and, at the same time, operational outflows exceed inflows. The BAT model comprises two types of assets: cash and (external) marketable securities, which generate profit in the form of interest during each period.

Fig 6. BAT model

Source: P. J. Beehler, Contemporary Cash Management, J. Willey & Sons, New York 1978, p. 191.

The BAT model has been developed for two reasons: in order to specify the optimal cash balance at the company and to suggest how the company managers should proceed to ensure optimal cash management.
The company which decides to follow recommendations regarding cash management, arising from the BAT model, determines an optimal cash level C*bau.
It stems from the BAT model that when cash is spent, the company should secure cash from non operational sources of cash. Most often, this means that it should sell (external) securities, close the held deposit, and/or raise a short-term loan. The total amount of raised funds should be in each event twice as high as an average cash balance. The ratio of the total demand for cash in a given period and one transfer, provides information on how many such operations must be performed during the year. It is clear that if conditions, which enable application of the BAT model, have existed at the company for less than one year, then shorter periods should be taken into account.

Fig 7. Beranek model

Source: own study

The basic assumption of the Miller-Orr model is that changes in cash balance at the company are unforeseeable. The company managers react automatically when cash balance equals either the upper or lower level. This model is presented in the figure.

Fig. 8. Miller-Orr Model

Source: P. J. Beehler, Contemporary Cash Management, J. Willey & Sons, New York 1978, p. 193.

Reacting to the situation when the cash balance at the company reaches the upper or lower limit, the management board buys or sells (external) short-term securities, opens or closes short-term deposits and/or repays or raises a short-term loan in order to restore the target cash balance Cmo*.
This model is used traditionally in such a manner that the management board of the company first specifies the lower limit of cash L that it finds acceptable. This value is specified subjectively based on experience of the company managers. As in a sense it is a minimum level of cash balance, it depends on such factors as availability of the company's access to external financing sources. If in the opinion of the management board members this access is easy and relatively inexpensive, liquidity at the company is lower and L can be set on a relatively low level.
The Miller-Orr model assumes that the target cash balance C* depends on the (alternative) costs of holding funds, costs of cash shortages (transfer) and variants of cash flows during the considered period (this period must equal the period for which an interest rate has been set). The level of variance of cash flows during the analysed period is best determined based on historic data.
The target cash balance according to the Miller-Orr model is calculated based on the formula for C*mo:
In this model, after setting the target cash balance C*mo the upper limit U* is determined as a difference between triple target cash balance and double lower control limit.

The Stone model is a modification of the Miller-Orr model for the conditions when the company can forecast cash inflows and outflows in a few-day perspective. Similarly to the Miller-Orr model, it takes into account control limits and surpassing these limits is a signal for reaction. In case of the Stone model, however, there are two types of limits, external and internal, but the main difference is that in case of the Stone model, such signal does not mean an automatic correction of cash balance as in the Miller-Orr model.

Fig. 9. Stone Model

Source: own study

If the cash balance exceeds the upper external limit H1 or the lower external limit H0, the management board analyses future cash inflows by projecting future cash balance by calculating the S level.
If the S level (determining the cash balance after n days from the moment of surpassing either of the external control limits) continues to surpass any of the internal limits, the management board should prevent variations from the target balance by purchase or disposal of securities in the amount sufficient for the cash balance at the company to be restored to its optimal level Cs*.
This model is presented in Figure 4. It shows that the cash balance has been growing as from the beginning of the analysed period. At some point, it exceeded the upper internal limit U*. Then it exceeded the external control limit H1. At the time of exceeding the external control limit, the management board of the company forecast future inflows and outflows. As the forecast indicated that the cash balance would continue to exceed the internal control limit (the grey line), the management board decided to adjust this level to the anticipated C*. After the appropriate adjustment, the cash balance started to decrease after a few days and it surpassed the lower external control limit. Another forecast was prepared and it turned out that for several days the cash balance would remain below the lower internal control limit. Therefore, the cash balance was reduced down to C*S.
4. CASH BALANCE FORECASTING
Maintaining the appropriate cash balance requires not only ongoing monitoring of the currently held current assets and liabilities that mature in the forthcoming future, but also those that should be anticipated in the future. Therefore, it is necessary to plan future cash inflows and outflows .
Cash forecast is performed based on cash budget. This tool contains a forecast of recovered receivables, expenditure on inventories and repayment of liabilities. It provides information about the cash balance, as cash balance is a result of inflows from sales (payment of receivables) and outflows due to purchase of materials and other costs of the company.
Cash budget is most often prepared several periods in advance subject to the company’s information capabilities and needs. The most popular version of a cash budget is one prepared for six monthly periods. However, there are no reasons why cash budgets should not be prepared for six weeks or six biweekly periods. In any case, the rolling wave planning is used, which requires that subsequent periods be added to the budget on an ongoing and regular basis so that at any one time the company has a forecast for the fixed number of forecast periods (namely, if the budget is prepared for 8 biweekly periods, then it should be adequately extended when required so that a sixteen-week budget is available at any time). This requirement ensures for the budget to be constantly valid and applicable. Six-month budgets are most frequently prepared based on monthly time bands. For some companies it is absolutely necessary to determine inflows and outflows for individual weeks and sometimes even days. The more detailed the control of cash inflows and outflows, the more probable the precise and correct control of cash flow levels. When developing a cash budget, it is a matter of top priority to hold a forecast of the company’s sales revenues. Preparing such forecast is the primary and at the same time the hardest task. Next, the demand arising from the held fixed assets and inventories, resulting from production of goods for sale, is forecast. This information is combined with information on delays in recovery of receivables. Also tax due dates, interest due dates, and other factors are taken into account.

5. PRECAUTIONARY CASH MANAGEMENT - SAFETY STOCK APPROACH
Current models for determining cash management, for example Baumol, Beranek, Miller-Orr or Stone models, assign no minimal cash level, and are based on the manager’s intuition. In addition, these models are based inventory managements models. In this study, we address the potential for adaptation of these methods of determining safety stock to determine minimal cash levels in the firm. Safety stock is a result of information about the risk of inventories. To calculate safety stock we use Equation 4 [M. Piotrowska 1997, p. 57]:


(4)
Where: zb = Safety Stock, C = Cost of Inventories (in percentage), Q = One Order Quantity, v = Cost of Inventories (Price), P = Yearly Demand for Inventories, s = Standard Deviation of Inventory Spending, Kbz = Cost of Inventories Lack.

It is also possible to apply the following equation to determine minimal cash level [G. Michalski 2006]:


(5)
Where: LCL = Low Cach Level (Precautionary Cash Level), k = Cost of Capital, G* = Average Size of One Cash Transfer which are the basis of standard deviation calculation, P = the Sum of all Cash Inflows and Outflows in the Period, s = Standard Deviation of Daily Net Cash Inflows/Outflows, Kbsp = Cost of Cash Lack.

Part of the information necessary to determine LCL, still requires the manager‘s intuition. For example, costs of lack of cash, contains not only costs known from accountant records, but also other costs, such as opportunity costs. Precautionary cash reserves are, first of all the result of anxieties before negative results of risk. Its measure is the standard deviation.

Example 1. Managers of the firm X, value the cost of the lack of cash as 5000. The day′s standard deviation of cash inflows/outflows is 35,466 monthly. Average single cash inflow/outflow is 27,250. The monthly sum all cash inflow/outflow is: 817,477. The alternative cost of capital is 18%.

For the firm X, precautionary cash level is:

When cash outflows and inflows volatility is 0, precautionary cash balance is also 0:

Then we can estimate net working capital growth:

The standard deviation is 35,466 and tax rate is 20%. So, we can estimate yearly alternative cost precautionary cash reserves and the influence on the value of the firm:
;

As demonstrated in order for the precautionary cash balance to remain level, with the standard deviation equal to 35,466; a decrease in the firm’s value of 257,330 results.

6. SPECULATIVE CASH BALANCE MANAGEMENT - OPTION APPROACH
All firms do not necessarily hold speculative cash balances. Speculative cash is held in order to utilize the positive part of the risk equation. Firms want to retain opportunities that result from price volatility. For example, in the ordinary practice of Polish firms, we see that speculative cash balances can be useful to benefit from transactions in foreign exchanges. It can be profitable for firms to purchase necessary products or services in foreign exchange at prices cheaper than its average purchase price. Such purchase is possible if the firm maintains speculative cash balances. Speculative cash balances give the firm the ability to use of their purchasing power any time. Such cash superiority over other assets shows option value of speculative cash balances .
Example 2. The entrepreneur can choose from one of two possibilities:
• He can to invest in the firm activity, for example, he can purchase in foreign exchange,
or
• He can decide to hold cash (national currency).

Entrepreneur make the decision between these two possibilities at least once every day. The purchase of foreign exchange and its use in the operating activity of a firm makes other cash resources inaccessible for continued speculation. If the entrepreneur chooses to hold cash, he still has the possibility to purchase foreign exchange. Yet, foreign exchange price changes from day to day. The daily standard deviation of the foreign exchange price is 4%. This means that the foreign exchange price today is 1.00 PLN. The next day the foreign exchange price can be 1.04 PLN with the probability 0.5; or 0.96 PLN with the probability 0.5.
Suppose that next, the foreign exchange price meets its long-term value of 1.00 PLN. If on the first day, an entrepreneur decides to hold cash, and the next day′s foreign exchange price falls to the level of 0.96 PLN (lower than its expected value), the entrepreneurs expected income will be 0.04 PLN. On the other hand, if the foreign exchange price reaches the level of 1.04 PLN (above its expected value), then the entrepreneur won't purchase foreign exchange, and his expected income will be 0 PLN. So, if an entrepreneur has cash for 10,000 foreign exchange units, his expected value of the benefit of holding in national currency (in cash) by one day, will be:

The daily alternative cost of capital financing for the firm is:

Therefore, we can also express it for 10,000 foreign exchange units:
.
This means that the expected benefit is 199.9 PLN. This demonstrates the basis for holding speculative cash balances in a firm. Of course, the size of speculative cash balances should be an effect of the firm’s customary activities and its real operational needs. The legitimacy of holding speculative cash balances increases here together with the increase of volatility of foreign exchange pricing (or volatility of the price of any other assets necessary to the firm) and grows smaller together with the height of the alternative costs of capital financing for the firm.


7. CONCLUSION
Liquid assets management decisions are very complex. On the one hand, when too much money is tied up in working capital, the business face higher costs of managing liquid assets with additional high alternative costs. On the other hand, the higher liquidity assets policy could help enlarge income from sales. Firms hold cash for a variety of different reasons. Generally, cash balances held in a firm can be called considered, precautionary, speculative, transactional and intentional. The first are the result of management anxieties. Managers fear the negative part of the risk and hold cash to hedge against it. Second, cash balances are held to use chances that are created by the positive part of the risk equation. Next, cash balances are the result of the operating needs of the firm. In this article, we analyze the relation between these types of cash balances and risk. This article also contains propositions for marking levels of precautionary cash balances and speculative cash balances. Application of these propositions should help managers to make better decisions to maximize the value of a firm.

REFERENCE
1. BEEHLER P. J., Contemporary Cash Management, J. Willey & Sons, New York 1978.
2. BAUMOL W., The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Quarterly Journal of Economics, October 1952, p. 545-556.
3. BECK S. E., D. R. STOCKMAN, Money as Real Options in a Cash-in-Advance Economy, Economics Letters, 2005, vol. 87, pp. 337-345.
4. BECK S. E., The Option Value of Money, Working Paper nr 93-15, University of Delavare, Newark 1993.
5. BERANEK W., Analysis for Financial Decisions, R. D. IRWIN, Homewood 1963, chpt. 11.
6. INGERSOLL J., S. A. ROSS, Waiting to Invest: Investment and Uncertainty, Journal of Business, 1992, 65:1-29, pp. 5-6.
7. MANESS T.S., J.T. ZIETLOW, Short-Term Financial Management, Dryden Press, Fort Worth 1998.
8. MILLER M. H., D. ORR, Mathematical Models for Financial Management, [w:] Frontiers of Financial Management, South - Western Publishing Co., Cincinati, 1984, pp. 238-239.
9. MILLER M.H., D. ORR, A model of the demand for money by firms, Quarterly Journal of Economics, Aug 66, Vol. 80 Issue 3, pp. 417-418.
10. MILLER T. W., B. K. STONE, The Value of Short-Term Cash Flow Forecasting Systems, Advances in Working Capital Management, JAI Press Inc., Londyn 1996, vol. 3, pp. 3-63.
11. SCHERR F. C., Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
12. STONE B., The Use of Forecasts and Smoothing in Control - Limit Models for Cash Management, Financial Management, wiosna 1972, pp. 72-84.
13. BRIGHAM E.F., Daves P.R., Intermediate Financial Management, Thomson, Mason 2004.
14. GRAHAM J.E., Firm Value and Optimal Level of Liquidity, Garland, New York 2001.
15. MANESS T.S., J.T. Zietlow, Short-Term Financial Management, Dryden Press, Fort Worth 1998.
16. MOIR L., Managing corporate liquidity, Woodhead, Glenlake/Amacom, New York 1999.
17. SCHERR F. C., Modern Working Capital Management. Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.

Grzegorz Michalski PhD
Department of Corporate Finance and Value Management
Wroclaw University of Economics
http://michalskig.ue.wroc.pl/
Grzegorz.Michalski@ue.wroc.pl
 

 
zapasy
 

 
Grzegorz Michalski


INFLUENCE OF THE ACCOUNTS RECEIVABLE FACTORING ON THE FIRM VALUE

1. INTRODUCTION

Managing the operating cycle of the enterprise requires providing with the appropriate level of cash as well as other current assets: accounts receivable and supplies. Keeping current assets generate costs, and so it influences the profitability of the company. Factoring is one of tools allowing to shorten the operating cycle which relies on the fact that the factor is purchasing present and future accounts receivable (amounts due of the enterprise), on one's own suffering the risk of the overdue regulation liabilities. Enterprise after presenting a duplicate invoice to the factor, receives the majority of money from him (up to the 80% of the amount), and the rest part in the moment of regulating the liability by the customer. Factor in exchange for the commission takes over all duties of the enterprise resulting from the sale on the principle of trade credit . There is many varieties of the factoring enterprise, most beneficial of a point of view of the functionality of the enterprise exist, there is a full-service factoring which is embracing with one's scope three functions:
(a) financial (the immediate payment for financial documents received from the enterprise using the factoring and later cribbing purchased amounts due from the debtor),


Fig. 1. Influence of the factoring on the operating cycle (CO)
Source: own study

(b) lowering the risk (guarantee, consisting in moving on of factor of the risk of trade credit resulting from the impossibility of cribbing the liability from the customer using the purchase on the principle),

Factoring is sometimes misused synonymously with financing of accounts receivable process. In this paper factoring is a transaction in which a firm of factor client sells its accounts receivable at a discount. Factoring is not a kind of bank loan, in fact it depends on the value of the accounts receivables and by it depends on the factor client clients not the firm of factor client itself.
In factoring process we have three parties involved: the factor client (the seller of the goods or work performed), credit purchaser of the goods (the debtor), and the factor. The factor client is owed money by the purchaser of the goods sold. The factor then sells its invoices at a discount to the factor to obtain cash faster. Next the client of the factor client directly pays the factor the full value of the invoice. As we see on fig. 2, in factoring process, relation between factor and its client (the firm which sells on trade credit and uses factoring to free cash tied in its accounts receivables) is a kind of swap.

Fig. 2. The factoring as the SWAP. Exchange of assets about unsure of the size to the influences devoid of the uncertainty.
Source: own study.

(c) services (the factor leads to the thing and on behalf of accounting for the customer accountants connected with the accounts receivable management). Many other varieties are also factoring, omitting some elements of the full factoring are numerous. Using these services causes, that more effectively it is possible to manage reserves of the liquidity, because influences of amounts due are far more predictable and manageable.

2. RELATION OF THE LENGTH OF THE OPERATING CYCLE TO THE FIRM VALUE
The effectiveness of operating cycle management decisions and the level of assets can be measured in a few ways. One of them is focusing on the influence on the net profit and its relation to the shareholders' equity, total assets or other item of assets. Second, assess profitability in a way that it relates to the value of the company. If given commitment of means to liquid assets, will help to increase the value of the enterprise, it will be profitable, but if it influences lowering, will be spelling unprofitable investment (in liquid balances).

Fig. 3. Influence of account receivable policy on the value of the company
Where: CF – free cash flows, ∆NWC – increase in the net working capital, k – cost of capital financing the enterprise; t – period in which generated free financial flows will be.
Source: own study

As shown in fig. 3, individual elements influencing decisions in scope of the length of the operating cycle, influence the level of free cash flows (CF), and thus the value of the firm.

3. INFLUENCE OF THE FACTORING ON THE VALUE OF THE COMPANY
From a point of view of managing the operating cycle of the enterprise, should be considered making use of factor services, or insuring the liability too as the most desired in every production company, whose sales sizes to allow credit.
The entrepreneur has an opportunity to feed with financial means of the enterprise resulting from using of factoring services. Factoring relies on it, that enterprise, causing the sale on principles of trade credit, is not expected to rafting amounts due for sold products and/or services, but receives due financial means resulting from the sale from a subsidizing financial institution services of factoring. After the time of the maturity have passed, a financial institution is regaining means handed over to the enterprise, by collecting the amount due from recipients. A commission is remunerating for the institution serving for the factoring. The enterprise, carrying the sale out on principles of trade credit which uses services of the factoring, called the supplier. The supplier should decide to use from services of the factoring, only if the use of this service influences an increase the firm value. The providing services of the factoring, named institution is a factor. Fig. 4. a scheme is describing action of the factoring in the case of applying the promotion method.Fig. 4. Mechanism of the factoring – traditional method.
Labels: [1a] - the firm is carrying the sale out on trade credit principles handing down to the recipient products or services, [1b] - the information about the transaction is being passed on to the factor, [2] - the factor is handing the equivalent over to the supplier near to 80%-90% of the amount due directly after the transaction, and rest (reduced for the commission) in the more late time, [3] - the recipient is transferring the amount due for purchased products or services to the account of the factor.
Source: A. Skowronek-Mielczarek, Sources of financing the SME (in Polish: Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania), C.H. Beck, Warsaw 2003, s. 98

A key function of the factoring, is the securing financial means for the enterprise carrying the sale out is on principles of trade credit. Practicing the factoring has this virtue, that even if enterprise carrying the sale of its products out, isn't qualifying to receiving of bank loan, because of too low of the own credit credibility and/or the lack of credit rating, it is often possible applying the factoring and lending money up to the pledge of the amount due or the sale amounts due. Factor is, in the first row, isn't judging the enterprise carrying the sale out, but institutions which from it they are purchasing and it is a quality of their amount due is a base for establishing the cooperation on principles of the factoring.
Two essential methods of the transfer of financial means exist between the factor and the supplier . The first method relies on it, that directly after presenting a documenting duplicate invoice causing the sale on principles of trade credit, the supplier is receiving a down payment from the factor in the height about 80%-90% of the invoice value. The second method, works in the way in which the factor is purchasing amounts due and immediately pay the whole of the amount due reduced for the discount resulting from the fact amounts due will be received by it later and reduced for the commission for services provided for the supplier.
The main idea of factoring at first assumed realizing the financial function. At present however, they require in order to object of the factoring apart from the assignment supplemented was also as least with two different additional services because otherwise, in the case of very financial function, a duty of making stamp duties is arising because such a factoring is treated as the transfer amounts due, in spite of, that assignment made without the factoring, differs from the factoring in it, that at the transfer, cessionary (e.g. bank which by the enterprise amounts due stayed for ceded) is an owner of the amount due, but of them taking down is responsibility of a transferor (of enterprise which made the transfer), while in the case of the factoring, most often with the owner of the amount due and the subject responsible for attracting them, is a factor.
In addition to major benefits, such as reducing investing funds in the net working capital and reduction of costs of collecting receivables, using the factoring is connected with such burdens as :
• interests, in the case of providing credit, similar with height up to a bank loan,
• the front-end fees dependent on the limit of factoring,
• commission for assuming the risk of the bankruptcy of recipients depends on the level of the assessed risk,
• administrative commissions depend on the amounts of the liability, for providing additional services in the scope of the bookkeeping, the debt collection, the term credit rating of debtors, of monitoring debtors of the enterprise and the consultancy.

Moreover, for the firms weakening contacts with customers can have grave consequences. Most often, the direct acquaintance of customers with his owner is playing a significant role. Takeover through of factor of many functions bound with the accounts receivable management and the sale on trade credit terms, is weakening this bond. Moreover a threat resulting from the problem of the agency and the asymmetry is arising of information.
In cases, when all contacts with recipients, will be taken over through of factor (which will be making selection of recipients being able to use from trade credit), straight out lowering the sales revenue is possible, enterprises resulting from the too rigorous assessment of customers and of the lack of fitting the offer to needs of recipients which would have the greater chance of identifying in the case of traditional forms of the contact.

Example 1. The enterprise had amounts due in previous years from recipients which made purchases before the season, on level 70000€. Recipients usually received postponing the payment lengths of 45 days from the moment of the purchase. The firm took advantage of services of the factor, arranging to meet with him, that in the moment of causing the sale, a 95% will receive sale values from it (that is gave her amounts due from the 5% with discount).
In order to estimate the cost of this solution, one should divide the per cent of the discount by the per cent of the amount get from the sale after applying the factoring, that is:

Next, knowing that the average payment is finding its way to the enterprise after 45 days, and at the assumption that the year has 360 days, we receive the effective annual cost of the factoring:


So cost of the factoring applied by the firm, is considerable and it is likely that it is exceeding the cost of financing this company.
We should however remember, that of applying the factoring in the result, the company is not having incur the costs connected with the vindication of the amount due, amount 70 000€, directly will inflow into the firm and, what is more important, the factor takes the risk connected with the financial problems and eventually bankruptcy of firm customers from it. If costs of the vindication of the amount due we will mark as [A], amount of the amount due of the enterprise as [B], opportunities cost connected with freezing funds in amounts due as [C], and risk as [D] (it will lower as a result of applying the factoring), it about applying the factoring in the following way will influence the influence of the decision to the value of the company:

Costs of the vindication of the amount due [A], lowering, can influence lowering of costs (but they must not, if the cost connected with the factoring exceeds them), and it influences value of forecast financial flows and the firm value. Level of the amount due [B], as a result of lowering, is increasing the firm value as a result of freeing the amount previously tied in the working net capital. Opportunities cost [C] lowering, they are increasing the level of forecasted free cash flows and by it influence the firm value. Assumed risk through of factor [D] first influences the expected firm lifetime (n), and what behind it is going, contributing to the height of the value company, at the same time fall in the risk, can influence the rate of cost of capital raised by the company from different sources and in this way, by lowering it after which forecasted free cash flows are being discounted, the value of the firm is changing.

Example 2. The firm is considering use of the factoring in order to shorten the operating cycle.
Data concerning the example is in Table 1.

Table 1. Influence of the factoring on the firm value (in thousand PLN)

without the factoring with the factoring Change
CR (Cash revenues) 720 720 0
CE (Cash expenses) 316,8 324 7,2
NCE (non-cash expenses) 50 50 0
EBIT (earnings before interest and taxes) 353,2 346 -7,2
NOPAT (net operating profit after taxes) 286,092 280,26 -5,832
NCE (non-cash expenses) 50 50 0
∆ NWC (net working capital growth) 0 0 0
Capex (capital expenditures) 50 50 0
CF(1…n-1) 286,092 280,26 -5,832
RCP 30 0 -30
ICC 20 20 0
fixed assets 350 350 0
Accounts receivable 60 0 -60
Inventory 40 40 0
Cash 21,6 21,6 0
nonfinancial current liabilities 20 20 0
ke (rate of the cost of the shareholders equity) 30% 29% -0,01
kd (rate of the cost of the debt) 11% 10% -0,01
participation of the debt in capital (D/(D+E)) 50% 50% 0
CF(0) -451,6 -391,6 60
CF(n) 737,692 671,86 -65,832
Rate of the cost of capital 19% 19% -0,00905
Expected period (in years) 10 10
NPV 846,705 915,106 68,401
Source: hypothetical data

In this example was assumed that a full factoring was being considered. Hence we have the reduction in rates of costs of capital financing the firm resulting from the fact that the part of the operating risk is taken over through of factor thanks of the guarantee function. In another way, the effect of the reduction in the risk would be smaller in rate of the cost of capital, and result in firm value change could not appear.
As can be seen, in the example, applying the factoring is contributing to the increase in the value of the firm (NPV increase).

4. SUMMARY
Steering the operating cycle is counting and he influences the value of the company. Applying the factoring which can also influence is one of methods of shortening this cycle for curbing the operating risk but because of that for lowering rates of the cost of capital financing the enterprise.
The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Operating cycle management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This paper presented the consequences for the firm that can result from changes in operating cycle and operating risk that are related to using factoring as instrument to short target operating cycle of the firm and advantages resulting in risk reduction caused by transferring it to factor.

REFERENCES

1) Grzywacz J., The Factoring (in Polish: Faktoring), Difin, Warsaw 2001.
2) Hundley G., C. K. Jacobson, S. Ho Park, Effects of Profitability and Liquidity on R&D Intensity: Japanese and U.S. Companies Compared; The Academy of Management Journal, Vol. 39, No. 6, 1996.
3) Kalberg J. G., K. L. Parkinson, Corporate liquidity: Management and Measurement, IRWIN, Homewood 1993.
4) Pluta W., Michalski G., Short-term capital management (in Polish: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem), CHBeck, Warsaw 2005.
5) Sierpińska M., D. Wędzki, Managing The Financial Liquidity In The Enterprise (in Polish: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie), WN PWN, Warsaw 2002.
6) Sizer J., Some Implications for Operational Research in the Area of Inflation as It Affects a Company's Profitability and Liquidity, Operational Research Quarterly (1970-1977), Vol. 28, No. 1, Part 2, 1977, p. 125-137.
7) Skowronek-Mielczarek A., Sources of Financing the SME (in Polish: Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania), C.H. Beck, Warsaw 2003.
8) Słoński T., Financing Current Financial Decisions (In Polish: Finansowanie działalności bieżącej), [in:] SME Finance (in Polish: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw), W. Pluta (ed.), PWE, Warszawa 2004.
9) Stecki L., The Factoring in the Commercial Practice (in Polish: Faktoring w praktyce handlowej, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1995.


Streszczenie
FAKTORING I JEGO WPŁYW NA WZROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA FAKTORANTA
Podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest wzrost jego wartości. Zarządzanie cyklem operacyjnym powinno także przyczyniać się do realizacji tego podstawowego celu. Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa jest realizowana w warunkach ryzyka i niepewności. Niniejszy artykuł przedstawia konsekwencje dla firmy, jakie niesie ze sobą zastosowanie faktoringu jako narzędzia skracającego cykl operacyjny i opisuje spodziewane korzyści w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa.


Sumary
The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Operating cycle management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value creation strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the firm that can result from changes in operating cycle and operating risk that are related to using factoring as instrument to short target operating cycle of the firm and describes expected advantages in corporate value management.
 

 
DECREASING DELIVERY RISK OF PURCHASERS: INVENTORY MANAGEMENT OPTIMIZATION AS PART OF OPERAIONAL RISK MANAGEMENT

Grzegorz Michalski
Wroclaw University of Economics,
Department of Corporate Finance and Value Management,
ul. Komandorska 118/120, p. Z-2, KFPiZW;
PL53345 Wroclaw, Poland;
Phone: +48503452860;
Fax: +48713680646,
michalskig@ue.wroc.pl;
http://michalskig.ue.wroc.pl/Abstract: The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Inventory management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value maximization strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipients firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to chose the suppliers.

Keywords: Corporate liquidity, firm value, delivery risk

JEL Classifications: G39, G32, G11, M11, D81

1. Introduction

Current assets i.e. the sum of inventories, accounts receivable, short-term investment (cash and equivalents) and short term accruals [Mueller 1953; Graber 1948; Khoury 1999; Cote 1999] are for the firm collateral/protection against risk [Merton 1999, p. 506; Lofthouse 2005; p. 27-28; Parrino 2008, p. 224-233, Poteshman 2005, p. 21-60] and at the same time a investment [Levy 1999, p. 6; Reilly 1992, p. 6; Fabozzi 1999, p. 214]. Current assets level is a result of kind of production organisation [Baumol 1952, Beck 2005, Beranek 1963, Emery 1988, Gallinger 1986, Holmstrom 2001, Kim 1998, Kim 1978, Lyn 1996, Tobin 1958, Stone 1972, Miller 1966, Miller 1996, Myers 1998, Opler 1999]. As a result of it, the firm maintain adequate level of inventories and it is linked rather with operational management than with financial decisions [Peterson 1979, p. 67-69; Orlicky 1975, p.17-19; Plossl 1985, p. 421-424]. At the same time current assets are the result of active policy of gaining and holding the firm clients. [Bougheas 2009]. The firm offer should be suited to demand and character of the firm clients. The inventory levels are also a result of this policy.
The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Inventory management should also contribute to realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The enterprise value maximization strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipients firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to chose the suppliers.
When entrepreneur chooses the tradesman, should concentrate his attention, not only at basic knowledge about the contracting party individual shape parameters (i.e. the tradesman financial situation), but also on information from inventory management models.
The Economic Order Quantity model of inventory management is used to mark the optimum size of delivery and to choose the cheapest deliverer. Both of these choices should guarantee minimization of total costs of investments in inventories.


Fig 1. Economic Order Quantity model.
where: LIL - Low Inventory Level (Precautionary Inventory Level); AIL – Average Inventory Level; HIL – High Inventory Level; Q – Order Quantity (Q = HIL – LIL).

On fig 1. is shown the way the EOQ (and VBEOQ) model works. Q could be calculated as:
,
(1)
where: EOQ – target (optimal) order quantity (economic order quantity), P – yearly demand for optimized inventories, Kz – creating inventories costs (fixed cost of one order), Ku – operating costs of maintaining inventories (without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL), Ca – percentage rate of operating costs of maintaining inventories (with financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL), v – unit price (cost) of ordered inventories.

The percentage share of retaining the reserves comes from the fact that the costs of retaining the reserves increase proportionally to the level of reserves In the enterprise. Its share is a sum of the following costs: alternative (resulting from the possibility of their potential use somewhere else but without cost of capital financing firm), storage, logistics and internal transport within the factory of the reserves, insurance, decay.

,
(2)
where: TCI – total reserves costs, Q – magnitude of the part of delivery, zb – the level of safety margin.
From the point of view of maximizing the enterprise value a part of delivery can be determined based on the formula for VBEOQ:

(3)
where: k – alternative cost (equal to the enterprise financing capital), VBEOQ – optimal magnitude of single order from the point of view of maximizing the enterprise value, C – percentage rate of operating costs of maintaining inventories (without financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL).

,
(4)
And:

(5)
where: K#z – tax-deductible creating inventories costs (fixed cost of one order), K*z – non- tax-deductible creating inventories costs (fixed cost of one order), C# – percentage rate of tax-deductible operating costs of maintaining inventories (without financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL), C* – percentage rate of non-tax-deductible operating costs of maintaining inventories (without financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL).
And:

(6)

The problem, we are going to deal with in this paper is to select a counterpart amongst the suppliers in a situation where the parameters we know carry the risk resulting from deliveries out of schedule.

Example 1. Enterprise X producing special fireproof curtains uses raw material D-18. The annual demand for this raw material is 8000 m3. There are two suppliers (A and B) on the market offering similar delivery terms. The price of the material for both of them is 3000$ for m3, the lead-time is 20 days, the cost of inventory retaining is 38%, the cost of enterprise financing capital is 30%, effective tax rate is 19%, the costs of ordering is 200$ and the cost of lack of reserves is 5000 000$. The analysis of recommendation given by the companies showed that both suppliers were not equally reliable. Supplier A was nearly perfect, supplier B often did not deliver on time, he happened to show up 4 days before the agreed date , but equally often used to come 8 days later.
Based on the gathered data it was estimated the standard deviation of the delivery time in case of supplier A was 4 days, and for supplier B 6 days. In order to evaluate who is more reliable it is necessary to determine the safety margin for supplier A and then for supplier B. The next step is to check the impact of suppliers risk on the enterprise value. We assume that the enterprise in order to estimate the optimal order magnitude uses the VBEOQ. model
m3
Differences in reliability of deliveries have a great impact on different levels of safety margins required for suppliers A and B. For this purpose the following formula is used [Piotrowska 1997, 57]:

(7)
where: s – standard deviation for reserves usage, Kbz – cost of lack of inventory reserves.

In order to use the formula it is necessary to exchange the deviation of delivery time to deviation of raw material use. It is known average daily use is 8000/360 = 22,2 m3. Therefore 4 days deviation for delivery date is equal to deviation of use equal to 88,8 m3. Therefore, for such a situation the safety margin will be equal to :
m3.
In this case the level of resources tied in the reserves is:
$,
Next case reflects a situation in which the entrepreneur uses the services from company B. So the standard deviation will be 6×(8000/360) = 133,3 m3.
Therefore reserves safety margin will be:
m3.
In this case the level of resources tied in the reserves is:
$,
Comparing this magnitude to the level of reserves in situation where one would have used supplier A it is obvious that the increase of money resources tied in the reserves will be:
$.
The last stage is to compare what impact the risk generated by the counterparts – suppliers has on the value of the enterprise. Therefore we estimate the level of total costs of reserves:
$,
$,
$.
Obtained results will be used for estimation of fluctuations in the enterprise value:
$.
It is apparent that it is better to select counterpart – supplier A because selection of supplier B may result in destruction of enterprise value.

2. Suppliers` portfolio

Usually the enterprise’s suppliers have materials and stock from the same source. It happens though, that their sources of supply are different and therefore the risk of deliveries related to individual suppliers is different. f such a thing occurs, it may be possible to use elements taken from the portfolio theory for supplier’s evaluation. Sometimes the counterparts , who although may be have virtues who exclude them from being suppliers of services in the beginning (like supplier B in example B), it may be possible that having considered the risk of the buyer it may turn out that on the contrary they decrease or stabilize the risk level.

Portfolio is a set of assets (for example in a non accountant sense : suppliers). The theory of portfolio management is based on the rate of advantages drawn from buying from particular supplier, informing about the relation of advantage generated by such a purchase to the outlay related to such a purchase.
The measure allowing the measurement of risk connected to costs from particular buyer may be defined as this variation:
(8)
where: pi – probability of occurrence of the given situation estimated from historical data.
In connection to the information about what potential advantages might be brought by giving a loan to a particular buyer, it is possible to estimate the variation coefficient: :
(9)
The next element is a correlation of benefits from purchase from particular supplier with benefits from this purchase from other suppliers. The correlation coefficient is usually the measure of such a correlation:
(10)
where: - correlation coefficient of benefits from purchase from the first and second supplier; R1 – expected rate of benefits from purchasing from first supplier; R2 – o expected rate of benefits from purchasing from the second supplier; s1 – standard deviation for the first supplier s2 – standard deviation for the second supplier; R1i – possible rates of benefits from the purchases from the first supplier; R2i – possible rates of benefits from the purchases from the second supplier; pi – probability of occurrence of possible rates of benefits from supplies.

3. Portfolio of two suppliers (groups of suppliers).

Example 2. The enterprise uses two suppliers. On of them operates in sector A, the other represents sector B. The use of portfolio idea is useful when the correlation between the benefits from purchases from these suppliers is negative. We can follow this in the picture below.

Fig. 2. Relation between benefit and risk for portfolio of two suppliers at different correlation coefficients (equal to 1, (-1) or 0).

Case 1. The correlation coefficient between benefits from purchases from supplier A and B equals to 1. The picture shows that at positive correlation near to 1 there is no possibility to seek advantages resulting from diversification.
Case 2. Correlation coefficient equal to –1. Ideal negative correlation. All possible portfolios at correlation coefficient equal to –1 are contained on the broken line A-A/B1-A/B2-B. Points “A” and “B” represent single-components portfolios (eg. Using only supplier A). As we see, when we move away from point “A” and increase the share of deliveries performed by “B” the risk S decreases and benefits R increases. This happens until point A/B1 . If this share is exceeded the risk of portfolio will increase together with the increase of income. As we see it is no substantiated to have only supplier A in the portfolio because at identical risk portfolio A/B2 offers greater benefits.
Case 3. Correlation coefficient equals 0. It is a situation in which the benefits from supplier A and supplier B are not connected to each other. In this situation only partial risk reduction is possible. Reasonable entrepreneur should not select any of the portfolios of dues lying on A-A/B3 arc, because it always possible to find more advantageous complement on A/B3 – A/B4 arc which at the same risk s yields higher benefits R.

4. Using the elements of portfolio theory for selection of suppliers

Skilful construction of portfolio of two (groups) of suppliers may lead to a considerable reduction of risk. Inclusion of second component into single-component portfolio (which like in example 1 so far consisted of only one better supplier A and accepting deliveries from less risky supplier) nearly always leads to reduction of risk, sometimes even at simultaneous increase of benefit rate of portfolio.
Example 3. (continuation of the previous example) After assessment of supplier A and B , the entrepreneur noticed that the delays connected to services provided by suppliers A and B are negatively correlated with each other, because their sources of supply are different when troubles with deliveries from first source can be expected, the other source does not pose a risk of such difficulties. Thanks to that we can expect a decrease of risk of non forward deliveries . Both suppliers acquire the material D-18 based on different technologies. Therefore one can expect that the impact of deliveries risk on the receiver can be decreased due suing the service of both suppliers, because the correlation of distribution of forward deliveries of suppliers A and B is negative and is equal to –0.56. The orders will be placed in quantities and frequency resulting from VBEOQ model. The orders will be realized by both suppliers: A and B equal shares of 18,85 m3. . In order to estimate new level of safety margin it is necessary to use the equation determining the total standard deviation:

(11)
where: sT – total standard deviation, sA – standard deviation of the first distribution, sB – standard deviation of the second distribution, – correlation coefficient between the first and second distribution.

Assuming that one-day deviation is equal to deviation of use equal to 11,1 m3; the safety margin is::

m3.
In this case the level of money resources tied in the reserves will be:
$,
comparing this magnitude to the level of reserves in a situation where we would have used supplier A only it is obvious that the increase of money tied in the reserves will be equal to:
$.
The last stage is to compare what impact the risk generated by the counterparts-suppliers has on the enterprise value. Therefore we estimate the total level of costs of reserves:
$,
$.
Obtained results are used for estimation of changes of the enterprise value.
$.
As we see in particular conditions it is possible to get benefits from using both suppliers (better A and worse B). Such a choice may result in increase of enterprise value.

BIBLIOGRAPHY

Baumol W.J., The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach, Quarterly Journal of Economics”, nr 66, Nov 1952, p. 545-556.
Beck S.E., D.R. Stockman, Money as Real Options in a Cash-in-Advance Economy, Economics Letters, 2005, vol. 87, p. 337-345.
Beranek W., Analysis for Financial Decisions, R. D. IRWIN, Homewood 1963.
Bougheas S., Mateut S., Mizen, P., Corporate trade credit and inventories: New evidence of a trade-off from accounts payable and receivable, Journal of Banking & Finance, vol. 33, no. 2, 2009, p. 300-307.
Cote J.M., C.K. Latham, The Merchandising Ratio: A Comprehensive Measure of Working Capital Strategy, Issues in Accounting Education, vol. 14, no. 2, May 1999, p. 255-267.
Emery G.W., Positive Theories of Trade Credit, Advances in Working Capital Management, JAI Press, vol. 1, 1988, p. 115-130.
Fabozzi F.J., Investment Management, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.
Gallinger G., A. J. Ifflander, Monitoring Accounts Receivable Using Variance Analysis Financial Management, zima 1986, 69-76.
Graber P.J., Assets, The Accounting Review, vol. 23, no. 1, Jan. 1948, p. 12-16.
Holmstrom B., J. Tirole, LAPM: a liquidity-based asset pricing model, Journal of Finance, 2001, vol. 56, p. 1837-1867 {WP6673, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1998}.
Kalberg J. G., K. L. Parkinson, Corporate liquidity: Management and Measurment, IRWIN, Homewood 1993.
Khoury N.T., K.V. Smith, P.I. MacKay, Comparing Working Capital Practices in Canada, the United States and Australia, Revue Canadienne des Sciences de l’Administration, vol. 16, no. 1, Mar. 1999, p. 53-57.
Kim C-S., D. C. Mauer, A. E. Sherman, The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence, Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 33, nr 3, 1998.
Kim Y. H., J. C. Atkins, Evaluating Investments in Accounts Receivable: A Wealth Maximizing Framework, Journal of Finance, vol. 33, nr 2, 1978, p. 403-412.
Levy H., D. Gunthorpe, Introduction do Investments, South-Western College Publishing, Cincinnati 1999.
Lofthouse S., Investment Management, Wiley, Chichester 2005.
Lyn E. O., G. J. Papaioannou, Liquidity and the Financing Policy of the Firm: an Empirical Test, Advances in Capital Management, Londyn 1996, vol. 3, p. 65-83.
Merton R.C, A.F. Perold, Theory of Risk Capital in Financial Firms, w: D.H. Chew, The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice, McGraw-Hill, Boston 1999.
Miller M.H., D. Orr, A Model of the Demand for Money by Firms, Quarterly Journal of Economics, 1966, nr 80, p. 413-435.
Miller T. W., B. K. Stone, The Value of Short-Term Cash Flow Forecasting Systems, Advances in Working Capital Management, JAI Press Inc., Londyn 1996, vol. 3, p. 3-63.
Mueller F.W., Corporate Working Capital and Liquidity, The Journal of Business of the University of Chicago, vol. 26, no. 3, Jul. 1953, p. 157-172.
Myers S. C., R. G. Rajan, The Paradox of Liquidity, Quarterly Journal of Economics 113, nr 3, Cambridge, 1998, p. 733-771.
Opler T., R. Stulz, R. Williamson, The determinants and implications of corporate cash holdings, Journal of Financial Economics, vol. 52, no. 1, 1999, p. 3-46.
Orlicky J., Material Requirements Planning, McGraw-Hill, New York 1975.
Parrino R., D.S. Kidwell, Fundamentals of Corporate Finance, Wiley, New York 2008.
Peterson R., E.A. Silver, Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, Wiley, New York 1979.
Piotrowska M., Short-term financial decisions, WUE, Wroclaw 1997.
Plossl G.W., Production and Inventory Control, Principles and Techniques, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985.
Poteshman A., R. Parrino, M. Weisbach, Measuring Investment Distortions when Risk-Averse Managers Decide Whether to Undertake Risky Project, Financial Management, vol. 34, Spring 2005, p. 21-60.
Reilly F.K., Investments, The Dryden Press, Fort Worth 1992.
Stone B. K., The Use of Forecasts and Smoothing in Control - Limit Models for Cash Management, Financial Management, 1972, p. 72-84.
Tobin J., Liquidity Preference as Behavior Toward Risk, Review of Economic Studies, 1958 r. nr 25, p. 65-86.
 

 

Grzegorz Michalski
przebieg pracy naukowej i zawodowej
1. Wykształcenie:
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), studia magisterskie 1993-1998, mgr, 1998
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (d. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), studia doktoranckie 1998-2002.
2. Stopnie i tytuły naukowe:
• Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, specjalność: finanse
3. Dorobek pracy badawczej:
Dorobek (pełne, jednoosobowe autorstwo) zawarty jest w ponad 50 (65) pracach opublikowanych z czasopismach lub rozdziałach monografii krajowych i zagranicznych, 5 monografiach, 2 podręcznikach oraz (współautorstwo) 3 (4) podręczników.
• Pracę badawczą rozpocząłem pod opieką i kierunkiem profesora W. Pluty. Tematem był problem wartości płynności finansowej podmiotu (ocenianej z punktu widzenia przedsiębiorstwa). Praca była wspierana grantem KBN: 5 H02D 046 21. Wyniki zostały zebrane w pracy doktorskiej pt. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, obronionej w 2002 r., na podstawie której przygotowano monografię opublikowaną w 2004 r. przez wydawnictwo CeDeWu w Warszawie.
• Po obronie pracy doktorskiej zainteresował mnie problem istnienia i istotności wpływu decyzji i działań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania składnikami aktywów bieżących (należności, zapasy, środki pieniężne) na wartość przedsiębiorstwa.
o Pierwszym krokiem do zrozumienia finansowych relacji zachodzących w przedsiębiorstwie, było dla mnie studium na temat strategii finansowych przedsiębiorstwa i procesów związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Efektem tych prac było przygotowanie i wydanie trzech monografii: Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (WSZ Edukacja, Wrocław 2003), Finansowe strategie przedsiębiorstwa, (WSZiA Opole 2004), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (C.H. Beck, Warszawa 2005, współautor 20%: W. Pluta, G. Michalski: 80%) oraz wydania Leksykonu zarządzania finansami, (C.H. Beck, Warszawa 2004).
o Następnie zainteresowałem się zagadnieniem związanym z analogicznymi relacjami zachodzącymi w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości. Efektem tego były prace związane z analizą finansowych procesów decyzyjnych zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach. Po pewnym czasie stałem się zwolennikiem poglądu, że bardziej odpowiedni w warunkach polskich może być podział wyodrębniający mikro i małe przedsiębiorstwa (MiMP) od średnich i dużych. W wyniku tych dociekań powstały dwie monografie: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, (WN PWN, Warszawa 2005) oraz Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm, (C. H. Beck, Warszawa 2007, współautor 50%: K. Prędkiewicz, G. Michalski: 50%) .
o Podsumowaniem badań w zakresie wpływu decyzji kształtujących poziom aktywów jest praca habilitacyjna.
4. Działalność dydaktyczna:
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu):
o Doktorant 1998 – 2002
o Asystent 2002 – 2003
o Adiunkt od 2003
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:
o Adiunkt od 2005
• Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowane we współpracy z Wolters Kluwer Polska (d. KiK), Informedia Polska, Bomis Progress, AVENHANSEN, ADS Consulting, Framax, Interfart, i wieloma innymi:
o Trener / Doradca od 2005
5. Działalność w czasopismach naukowych:
• Journal Problems and Perspectives in Management:
o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2008
• Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418:
o Recenzent od 2008
• Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier):
o Recenzent od 2009
6. Członkostwo w organizacjach naukowych:
• European Finance Association (EFA),
• American Finance Association (AFA),
• Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB).
7. Nagrody i wyróżnienia:
• Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej:
o Stopnia pierwszego, (za 2007 r.)
• Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej:
o Stopnia drugiego, czterokrotnie (za 2003, 2004, 2005 i 2006 r.)
• Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła”:
o Za monografie: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, w roku 2008.


Streszczenie
Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Doktor nauk ekonomicznych (2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Trener i konsultant współpracujący z najlepszymi firmami doradczo - szkoleniowymi. Autor i współautor licznych publikacji (min: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005; Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Warszawa 2007 itp.). Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management (PPM). Członek branżowych stowarzyszeń, takich jak: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB).


WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH
przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej
***
Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach:

[1] 2009 Риски и капитальные затраты: влияние Джереми-фонда на создание капитала малых предприятий, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Регион: экономика и социология 2009; 292(1):238-250, (Risks and capital costs: how JEREMIE fund initiative helps to create SME capital, Journal Region: Economics and Sociology).
[2] 2008 A portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo 100%], SOUTH EAST EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS, vol. 3 / no. 2, Sarajevo November 2008, ISSN 1840-118X, s. 89-95.
[3] 2008 Inventory and risk management: decreasing delivery risk of purchasers, [G. Michalski, autorstwo 100%], ROMANIAN JOURNAL OF ECONOMICS (ISSN 1220-5567), 2008, vol. 27, no. 2(36), s. 95-103.
[4] 2008 Factoring and the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], FACTA UNIVERSITATIS, Series: Economics and Organization (ISSN 0354-4699), 2008; 5(1), s. 31-38.
[5] 2008 Cash management models In firm with seasonal production, [G. Michalski, autorstwo 100%], PROCEEDINGS 12th International Scientific Conference, AIESA, Building of society based on knowledge, Bratislava 2008, ISBN 978-80-8078-233-7.
[6] 2008 Value Based Working Capital Level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT (ISSN 1820-0222), 2008; 13(49), s. 13-22.
[7] 2008 Managing risk: factoring influence on the enterprise value, [G. Michalski, autorstwo = 100%], MANAGEMENT (ISSN 1820-0222), 2008; 13(50), s. 93-100.
[8] 2008 Determinants of accounts receivable level, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ACTA OECONOMICA PRAGENSIA (ISSN 0572-3043), 2008; 16(5), s. 47-56.
[9] 2008 Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(5), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.187-192.
[10] 2008 Decreasing negative delivery risk influence on the recipents firm value: portfolio approach, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN 978-973-692-233-6, s. 50-56.
[11] 2008 Decreasing operating risk in accounts receivable management: influence of the factoring on the firm value, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1846-7, s. 130-137.
[12] 2008 Faktoring i jego wpływ na wzrost wartości przedsiębiorstwa faktoranta, [G. Michalski, autorstwo 100%], RYNEK FINANSOWY. INSPIRACJE Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ., P.Karpuś, J.Węcławski (red.), UMCS Lublin 2008, ISBN 978-83-227-2885-7, s. 611-616.
[13] 2008 Finansowa efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN 978-83-926902-1-4, s. 97-100.
[14] 2008 Firm value and net current assets investments, [G. Michalski, autorstwo 100%], ICBE 2008, Management & Marketing, C. Chiru i inni (red.), Constanza 2008, ISBN 978-973-692-233-6, s. 57-66.
[15] 2008 Liquidity or profitability: financial effectiveness of investments in working capital, [G. Michalski, autorstwo 100%], EUROPEAN FINANCIAL SYSTEMS, P. Cervinek (red.), Masarykova Univerzita, Brno 2008, ISBN 978-80-210-4628-3, s. 129-138.
[16] 2008 Managing operational risk In the firm: portfolio approach In trade credit decissions, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 6 (1206) (Ekonometria 21, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN 1899-3192, ISSN 1507-3866, s. 107-119.
[17] 2008 Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics , 54/2008(1), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.12-19.
[18] 2008 Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.
[19] 2008 Risk reduction in SME financing: JEREMIE fund influence on financial situation of small and middle enterprises, [G. Michalski, autorstwo 100%], MANAGING AND MODELING OF FINANCIAL RISK, D. Dluhosova (red.), VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1846-7, s. 138-147.
[20] 2008 The firm value creation role of risk based cash balances, [G. Michalski, autorstwo 100%], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1195 (Ekonometria 20, J. Dziechciarz (red.)), Wrocław 2008, ISSN 0324-8445, ISSN 1507-3866, s. 175-184.
[21] 2008 Ukierunkowana na wzrost wartości przedsiębiorstwa efektywność inwestycji w operacyjne zasoby gotówki, [G. Michalski, autorstwo 100%], Ekonomia Menedżerska (Managerial Economics), 4/2008, ISSN 1898 – 1143, s. 93-113.
[22] 2008 Value-Based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 9(1)/2008, ISSN 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2008, s. 82-90.
[23] 2008 Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ss. 85-99.
[24] 2008 Wpływ długości cyklu operacyjnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo 100%], w: Finanse wobec sfery realnej gospodarki, K. Znaniecka, T. Zieliński (red.), Katowice 2008, ISBN 978-83-7246-593-1, t.2, s. 89-95.
[25] 2008 Wpływ funduszu JEREMIE na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo 100%], INSTYTUCJONALNE I RYNKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE, E.Michalski, S.Piocha (red.), PTE Koszalin 2008, ISBN 83-920684-3-2, s. 389-401.
[26] 2008 Wpływ ryzyka pogodowego na finansową efektywność przedsiębiorstwa, [J. Kupczyk = autorstwo 50%, G. Michalski = autorstwo 50%], WARTOŚĆ JAKO KRYTERIUM EFEKTYWNOŚCI, T. Dudycz (red.), Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, ISBN 978-83-926902-1-4, s. 101-110.
[27] 2007 Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
[28] 2007 Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN 1582-6163, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53 (oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, ss. 546-559; oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, ss. 77-87).
[29] 2007 Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
[30] 2007 Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
[31] 2007 Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007 / 80, ISSN 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, ss. 40-50.
[32] 2007 Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN 9788360903384, s. 173-180.
[33] 2007 Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN 9788024815510, s. 163-171.
[34] 2007 VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
[35] 2007 Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN 9788322727409, s. 564 – 570.
[36] 2007 Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
[37] 2006 Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
[38] 2006 Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.
[39] 2006 Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
[40] 2006 Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
[41] 2006 Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
[42] 2005 Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
[43] 2005 Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
[44] 2005 Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
[45] 2005 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
[46] 2005 Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
[47] 2005 Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
[48] 2005 Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
[49] 2004 Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
[50] 2004 Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
[51] 2004 Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
[52] 2004 Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
[53] 2004 Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
[54] 2003 Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
[55] 2003 Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.
[56] 2003 Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
[57] 2003 Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
[58] 2003 Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
[59] 2003 Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
[60] 2003 Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.

Monografie:

[61] 2009 Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2009, ISBN 83-74265-67-6.
[62] 2008 Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ODDK, Gdańsk 2008, ISBN 83-74265-09-6.
[63] 2004 Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.
[64] 2004 Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.
[65] 2003 Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].


Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

[66] 2007 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].
[67] 2005 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.
[68] 2005 W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.
[69] 2004 Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.
[70] 2004 Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.


Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

[71] 2009 Recenzja artykułu: b.t., dla Journal of Multinational Financial Management ISSN: 1042-444X (Elsevier).
[72] 2009 Recenzja artykułu: Application of Benford's Law in Payment Systems Auditing, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, s.
[73] 2008 Kapitał intelektualny a efektywność małej i średniej przedsiębiorczości [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb (raport końcowy), M. Duczmal, D. Potwora, W. Potwora (red.), WSZiA w Opolu, Opole 2008, ISBN 978-83-88980-65-7, s. 98-107.
[74] 2008 Raport na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: Opinia na temat wpływu inicjatywy JEREMIE na finansową sytuację MŚP w regionie Dolnośląskim, wynikającego z raportu JEREMIE nt.: dostępu do finansowania MŚP w regionie Dolnośląskim, wraz z rekomendacjami dotyczącymi udziału w inicjatywie JEREMIE, Wrocław 2008 (materiał niepublikowany).
[75] 2008 Recenzja artykułu: The effectiveness of national R&D investment - an empirical investigation in China, autorstwa: Ping Shi, Jiaqin Yang, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 4, 2008, s. 4-11, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[76] 2008 Recenzja artykułu: From investment rules of thumb to routines: a real option approach, Thierry Burger-Helmchen, Problems and Perspectives in Management, International Research Journal, vol. 6, iss. 1, 2008, s. 64-73, (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[77] 2007 Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.
[78] 2005 Polityka kredytu kupieckiego, [W. Pluta autorstwo = 80%, G. Michalski, autorstwo = 20%], Monitor Rachunkowości i Finansów, nr 6/2005, ISSN 1506-932X, s. 49-54.
[79] 2005 - 09 Kilkadziesiąt skryptów szkoleniowych z zakresu zarządzania finansami, oceny kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania płynnością itp.
[80] 2008 Recenzja artykułu: Theory of Microcrediting in Transitional Economies, Nikola Kadoić, Matija Kopić, Journal of Information and Organizational Sciences, ISSN: 1846-9418, s.


* * *
Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:
[81] Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
[82] Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.
[83] Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
[84] Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
[85] W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
[86] Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
[87] Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
[88] Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
[89] Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
[90] Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
[91] Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
[92] Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
[93] Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
[94] Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
[95] Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Wrocław 2009-04-11

Grzegorz Michalski

 

 
http://zafin.ue.wroc.pl/main.php?page=home-en
ZAFIN2009: corporate finance research international conference
dzisiaj o 14:17

10th International Conference in the series of "Firms' Financial Management Theory and Practice" "zafin2009"


zafin2009: 10th International Conference in the series of "Firms' Financial Management Theory and Practice" will take place on 18th 20th of May 2009 in Wroclaw

We invite researchers and practitioners, whose fields of interests encompass the following issues:
Value Based Management
Investment Decisions of Companies
Financial Decisions of Companies
Liquidity Management in Company
Risk Management in Company
International Finance in Companies'
Management Real Estate - Financing and Management
Public Finance
Corporate Finance in the Aspect of Integration with European Union

Conference venue This year the conference will take place in Wroclaw, the capital of Lower Silesia region in Poland in Pension of John Paul the Second a four star hotel. Conference venue is located in historical part of the city center, at Ostrow Tumski, in the close neighborhood of Botanic Garden. All conference rooms are air conditioned and equipped in multimedia sets.
Contact information
Wroclaw University of Economics
Komandorska 118/120
53-345 Wrocław POLAND
Ph./Fax: +48 71 3680-646 ph.: +48 71 3680 887
Ms. Karolina Daszynska-Zygadlo - Chair of Organizing Committee
e-mail: karolina.zygadlo(at)ue.wroc.pl
e-mail: zafin(at)ue.wroc.pl
Conference fee details
Full conference fee - 1 150 PLN (1USD is about 2.8 PLN) - covers costs of publishing, conference materials, full board and accommodation and accompanying events
Lower conference fee - 900 PLN - covers everything as full conference fee except for accommodation and breakfasts in the hotel
Publishing fee - 700 PLN - covers only costs of publishing and paper copy of conference materials.
Deadline for fee payment is: 1st of April 2009. Please send the confirmation of payment by fax to the conference office: +48 71 3680 646. The invoice will be issued right after bank transfer confirmation.
Conference account:
Bank Zachodni WBK S.A. 17 Oddzial we Wroclawiu
PL 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503
SWIFT: WBKPPLPPAXXX
subject of payment: ZAFIN 09, name of the participant

source:
http://zafin.ue.wroc.pl/main.php?page=home-en
 

 
źródło: http://www.adsconsulting.pl/harmonogram,show,40.htm
formularz zgłoszeniowy: http://www.adsconsulting.pl/formularz_zg.pdf

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - 18-19.09.2008

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uczestnikom fundamentalnych koncepcji umożliwiających zrozumienie finansów przedsiębiorstwa. Głównym celem trenera realizowanym w czasie szkolenia jest przekazanie wiadomości w sposób, który zaowocuje zrozumieniem przez uczestników podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w bardzo przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie
i narzędzia zarządzania finansami, a także możliwości i ograniczenia w ich stosowaniu. Uwypuklony zostanie wpływ decyzji podejmowanych przez pracowników pionów niefinansowych na wyniki uzyskiwane przez przedsiębiorstwo.

PROGRAM RAMOWY:
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analizy finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie - elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt inwestycyjny
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
4. Szacowanie kosztu kapitału finansującego inwestycje
5. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami).
6. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców.
7. Planowanie finansowe.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
- jakie cele może mieć firma, które z nich są niepełne a które właściwe
- jak mierzyć realizację tych celów
- jakie elementy kształtują wartość firmy
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
- podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych
- elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych
- jakich błędów i uproszczeń unikać
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie - elementy matematyki finansowej
- prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej
- dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja
- jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
- siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
- czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
- różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
- jak interpretować kryteria decyzyjne
- kiedy nie stosować IRR
- jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
- jak kształtuje się koszt kapitału obcego
- co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
- dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami)
- jak zarządzać zapasami
- jakie poziomy należności utrzymywać
- ile gotówki powinna mieć firma
- strategie zarządzania kapitałem pracującym netto

8. Ocena przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
- jak inni na nas patrzą
9. Planowanie finansowe
- zarys metody procentu od sprzedaży

METODY SZKOLENIOWE:
Prezentacja, ćwiczenia praktyczne, dyskusja.

TRENER z WROCŁAWIA

Doktor nauk ekonomicznych, autor i współautor licznych publikacji z dziedziny zarządzania finansami, a także kilku książek i poradników dotyczących tej dziedziny.

CENA SZKOLENIA: 1390 zł brutto (VAT - zw.)

MIEJSCE SZKOLENIA: SZCZECIN, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24 (wejście B, II piętro)

Cena szkolenia obejmuje:
- obiad i przerwy kawowe
- materiały szkoleniowe
- certyfikat ukończenia szkolenia
- udział w szkoleniu 1 osoby

Szkolenie 2 dniowe - 12 godzin
(w pierwszy dzień od 10.00 do 16.30, a w drugi od 9.00 do 14.30)
Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.

Grupa szkoleniowa: maksymalnie 8 osób.
Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z jednej instytucji - 10% rabat

formularz zgłoszeniowy: http://www.adsconsulting.pl/formularz_zg.pdf
źródło: http://www.adsconsulting.pl/harmonogram,show,40.htm
 

 
już jest w sprzedaży: [url=http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&;id=1008]Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych[/url]
aby dokonać zakupu książki z oddk, należy kliknąć na adres:
[url=http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&;id=1008]http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&;id=1008[/url]
na ikonkę: "[url=http://tiny.pl/264b]dodaj do koszyka[/url]"
http://tiny.pl/264b
Grzegorz Michalski
Ocena finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
Symbol: PGK461
ISBN: 83-74265-09-6
Wydanie: 2008
150 str. B5, oprawa miękka klejona
--------------------------------------------------------------------------------
[url=http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?action=add&;add_mod=ksiazki&add_id=1008]http://www.oddk.pl/ksiazki/index.php?action=add&;add_mod=ksiazki&add_id=1008[/url]
--------------------------------------------------------------------------------
w przypadku zakupu bezpośrednio z Wydawnictwa - wysyłka bezpłatna przy przedpłacie na konto

[img=http://www.oddk.pl/imgdb/ksiazki/ikona_1008.png]
 

 
http://my.indexcopernicus.com/michalskig
to moj profil na Index Copernicus
 

 
FIRM VALUE AND NET CURRENT ASSETS INVESTMENTS

Grzegorz Michalski
Wroclaw University of Economics,
Department of Corporate Finance and Value Management,
ul. Komandorska 118/120, p. Z-1, KFPiZW;
PL53345 Wroclaw, Poland;
Phone: +48503452860;
Fax: +48717181717,
michalskig@ue.wroc.pl;
http://michalskig.ue.wroc.pl/


Abstract: Maximization of wealth of his owners is the basic financial aim in management of an enterprise. Decisions in net current assets investments should contribute to realization of this aim. Article presents the discussion about relations between firm’s net current assets (working capital) investment policy and firms value.

Keywords: Current assets, firm value, operational risk

JEL Classifications: M11, D81, O16, P33, P34


1. Introduction
Net current assets, current assets reduced by non finance liabilities represents the means that the enterprise ties during accomplishment of its own operation cycle. If the profile of the business requires it, the means tied in the net current assets may reach quite large sizes. This article presents a definition of an investment in net current assets and its difference from investments in fixed assets. The aim of this article is to discuss in what way investments in net current assets are reflected in the enterprise value expressed as a sum of future free cash flows discounted by the cost of enterprise financing capital and to think over the difference between the investments in net current assets (in the way of impact on the enterprise value) and operational investments in fixed assets.

2. Impact of investments in net current assets on creation of enterprise value
The aim of managing the finances of the company is to maximize the wealth of its owners. It results from the maximization of enterprise value. In its simplest form, the value of the enterprise is determined by the sum of updated by the capital cost expected cash flows which will be generated by the company. This relation can be presented in the form of equation 1:


(1)
where: Vp – enterprise value, CFt – value of expected free cash flows generated by enterprise’s operating assets during period t , k – discount rate arising from the rate of cost rate of enterprise financing capital [2, p. 470-472].

Maximization of enterprise value can be obtained by:
[1] Tending to maximize expected free cash flows estimated by the formula:

(2)
where: CR – cash revenues from sales, EBIT – profit before interests and taxes, Tc – effective tax rate of the enterprise, CE – expense costs (sum of fixed and floating costs), NCE – non expenses costs (eg. depreciation), ∆NWC – increment of net current assets (sum of inventory, dues, money means reduced by commitments towards suppliers), Capex – net investments expenditures.
[2] Minimizing of cost rate of enterprise activity financing capital,
[3] Maximizing of enterprise lifetime (assuming that it will be generating positive cash flows from assets all the time).

As we see, the parameter in the numerator i.e. free cash flows depends on amongst others cash incomes from sales, level of costs and fluctuations in net current assets. Investments in net current assets enable generating of appropriate incomes from sales but also influence the floating and fixed enterprise costs.
Above formula also implies the need to define appropriate risk level in managing the enterprise’s finances.
Managers increase the value of their enterprises by maximizing of its lifetime (amongst others) assuming that it generates appropriate positive free cash flows and by minimizing the rate of cost of enterprise financing capital. Both of these magnitudes (k and t in equation (1)) are sensitive to risk level connected to enterprise operation and they are affected by (amongst others) investments done in net current assets, as the risk increases, the probability of adequately long, conforming the interests of the owners enterprise lifetime decreases and the probability of its early collapse increases. The rate of capital cost on the other hand is higher when the risk level is higher, because in connection to higher risk of capital providers of capital demand higher expected return rate.
Moreover, the analysed numerator of the equation standing for free cash flows generated by the enterprise (CF) is dependent on the risk affecting future prices of raw materials, volume of sales, competition level, used technology and customer preferences. These elements are affected by the risk which implies that its management afflicts the enterprise value. The level of the risk can be decided by the level of investments in the components of the net current assets.
Investments in current assets (operating capital) in many aspects are different from those which refer to long period. Production enterprises reach their goal which is maximising of owners wealth by production of goods and services. For these goods the receive incomes of cash means. In order to produce these goods the enterprises spend particular money on materials and services enabling their operation. Because the incomes and outcomes of money means are not synchronized, the enterprises must have appropriate means tied in the net current assets. [4, p. 536-537; 3, p. 2].
Because the incomes and outcomes of money are burdened by uncertainty referring to time and size, the level of cash means frozen in the net current assets is dedicated to protect the enterprise against the effects of events such as brakes in sales (if the amount of purchase done by customers exceeds the expectations), brakes in production (if for some reason the intensity of use of resources and materials for production will be higher than expected) or other events having similar effects impossible to expect at the time of making the prognosis of future demands for operating capital [5, p. 530-532].

Impact of particular fields of investment in net current assets is shown in fig 1.


Fig. 1. Effect of investments in net current assets on the enterprise value.
Where: CF – future free cash flows, CR – cash incomes from sales, KS – fixed costs, KZ – variable costs, ∆NWC – net current assets increment, t – enterprise lifetime, Vp – enterprise value, k – cost of enterprise financing capital.
Source: own study.

Current assets management requires that a sufficient balance of cash and other working capital assets: accounts receivables and inventories, should be ensured [Graham 2001, p. 4-6.]. If the level of net current assets is not adequate, it enhances the company's operating risk: loss of liquidity. Maintenance of current (liquid) assets generates costs, thus affecting the company's firm value creation.
If the level of net current assets is too low, then a company may encounter problems with timely repayment of its liabilities, while discouraging clients by an excessively restrictive approach to recovery of receivables or shortages in the offered range of goods. Therefore, the level of net current assets cannot be too low.


Fig. 2. Net current assets level vs. firm value creation (profitability)
source: own study.

At the same time (as we can see at fig. 2), surplus net current assets may negatively affect the company’s firm value creation. This is because upon exceeding the "necessary" level of net current assets, their surpluses, when the market risk remains stable, become a source of ineffective utilisation of resources.
Along with an increased risk of the company’s daily operations, you should increase the level of net current assets to exceed the required levels as this will protect company against negative consequences of unavailable net current assets. It is possible to measure firm value creation of Current assets management decision in two ways. Firstly, it is possible to check how it affects the net profit and its relation to equity, total assets, or another item of assets. Secondly, it is possible to assess firm value creation in relation to value of the company.
Individual elements influencing current assets management decisions affect the level of free cash flows to firm (CF) and thus the value of the company. Let us assume that the company is faced with a decision regarding the level of net current assets. As we know, a higher debtors turnover ratio and inventory turnover ratio (resulting from a more liberal approach to granting a trade credit for the purchasers and offering a shorter turnaround on clients’ orders) will be accompanied by more sales (larger cash revenues) but also higher costs.
Firm value creation indicates that “medium” liquid (current) assets level is optimal. Again, the optimal variant was one that assumed a “medium” liquid (current) assets level as applying such liquid (current) assets level ensures potentially the highest increase in the company‘s value measured by ∆V.
If the level of net current assets is too low, it downsizes the sales thus discouraging clients with an overly restrictive trade credit policy. On the other hand, excessive exposure to net current assets under the “high” level of net current assets variant generated higher sales revenues than under the “medium” variant, but at the same time the positive result of increase in the sales volumes has been offset by high level of generated costs.

3. Value based strategy in current assets management
The issue discussed here attempts to address the question of which net current assets management strategy should be applied to bring the best results for a specific type of business. Financial decisions of a company always focus on selecting the anticipated level of benefits in conditions of risk and uncertainty. Decisions regarding net current assets management strategy, whether focused on assets (strategy of investing in the net current assets) or liabilities (strategy of financing the net current assets), affect free cash flows and the cost of capital financing the company. The principle of separating financial decisions from operating decisions, i.e. separating consequences of operations from changes in the capital structure, calls for a need to take the net current assets management decision first focusing on assets (it affects free cash flows to the company) and then on liabilities (it affects the structure and cost of capital used for financing the company).
Management of net current assets aimed at creation of value of the company. If the benefits of maintaining net current assets at the level determined by the company outweigh the negative influence of the alternative cost of such maintenance, then an increase in economic value of the company will be reported.
Interesting from our point of view, determined by the need to obtain the main objective of the company’s financials management, is how a change in the net current assets level may impact the value of the company.
Net current assets is, most generally, the portion of current assets financed with permanent funds. The net current assets is a difference between current assets and current liabilities or a difference between permanent liabilities and permanent assets. It is a consequence of dichotomy between the formal origination of the sales revenue and the actual inflow of funds from recovery of receivables and different times when costs are originated and when the funds covering the liabilities are actually paid out.
When estimating free cash flows, maintaining and increasing net current assets means that the funds earmarked for raising that capital are tied. If the increase is positive, it means ever higher exposure of funds, which reduces free cash flows for the corporation. An increase in production usually means the need to boost inventories, receivables, and cash assets. A portion of this increase will be most probably financed with current liabilities (which are also usually automatically up along with increased production volumes). The remaining part (indicated as an increase in net current assets) will need an alternative source of financing.
Current asset financing policies are driven by the manner of financing current assets. Any changes to the selected current asset financing policy affect the cost of capital but do not impact the level of free cash flows. The company can choose one of the three policies:
a) an aggressive policy whereby a major portion of the company's fixed demand and the entirety of its volatile demand for financing current assets is satisfied with short-term financing.Fig. 3. Aggressive strategy
Source: own study

b) a moderate policy aiming to adjust the period when financing is needed to the period when the company requires given assets. As a result of such approach, a fixed portion of current assets is financed with long-term funds, while the volatile portion of these assets is financed with short-term funds.
c) a conservative policy whereby both fixed and volatile levels of current assets are maintained with long-term financing.


Fig. 4. Conservative strategy
Source: own study

The aggressive policy will most probably mean the highest increase in the economic value of the company. However, this result is not that obvious. This is because an increase in financing with an external short-term capital and a decrease in financing with an external long-term capital (namely shifting from conservative to aggressive policy of financing current assets) means enhanced risk level. Such increased risk level should be reflected in an increased cost of equity. This stems from increased costs of financial difficulties.

The aggressive policy of financing current assets is the least favourable, considering an increased cost of equity.
Policies regarding investments in current assets are applied by the company as measures determining amounts and structure of current assets. There are three major policies available:
a) an aggressive policy whereby the level of tangible assets is minimised and a restrictive approach to merchant lending is applied. Minimising current assets results, on the one hand, in savings which later translate to higher free cash flows. On the other hand, insufficient level of current assets increases the operational risk. Too low inventories may interrupt the production and sales process. Insufficient level of receivables will most often lead to a restrictive merchant lending policy and, consequently, potentially lower sales revenue than in the case of a liberal merchant lending policy. Insufficient transactional cash levels may disrupt settlement of liabilities and as a result negatively affect the company’s reputation.
b) a moderate policy whereby the level of current assets, and in particular inventories and cash, is held on an average level.
c) a conservative policy whereby a high level of current assets (and especially inventories and cash) is maintained at the company and ensuring a high level of receivables by using a liberal trade creditors recovery policy.

If the company aims at maximising firm value creation (ΔV), it should select the aggressive policy. However, similarly as in the preceding item, it is worth considering the relation between the risk increase and the cost of equity (and probably also external capital). The more aggressive the current asset investment policy, the higher risk. Higher risk, on the other hand, should be accompanied by higher costs of equity and probably also external capital.
Changes of the policy, from conservative to aggressive, cause an increase in the cost of capital financing the company's operations due to enhancement of risk. It is possible that in specific circumstances, the risk may drive the cost of capital to such a high degree that the aggressive policy will be unfavourable.
In the discussed examples, the company should select a conservative current asset financing strategy and an aggressive current asset investment policy.
The primary objective of financing the company’s operations is to maximise the company's economic value. It can be estimated among others by totalling all the future free cash flows generated by the company, discounted with the cost of capital. Decisions regarding management of net current assets should also serve the purpose of achieving the primary objective, that is maximising the company’s economic value. These decisions may impact both the level of free cash flows and the cost of capital used for financing the company’s operations. The module discusses probably changes of the capital cost rate, resulting from changes in selection of the net current assets management policy and, consequently, the anticipated impact of such decisions on the company's economic value.
The threats of liquidity loss which might be the basis of finance difficulties occurrence, has an effect on the expected enterprise lifetime. Cutting the expected operation time of the enterprise may be accompanied by the decrease of enterprise value. The threats of loss of liquidity can be affected by all elements of short-term finance decisions.
The cost of financing is indirectly connected to the threat of liquidity loss but not only. It is a direct effect of value of liquidity for the enterprise and it (liquidity) is dependent on the type of the enterprise , its managing board, situation on the market and rational management of all elements which are affected by short-term decisions. The increase of financing cost is accompanied by the decrease of enterprise value.

4. Model of assessment of influence of investments in net current assets
Investments in fixed assets are characterized by the fact that as time passes they lose their value due to actual wear out reflected in amortization of fixed means. Current assets as opposed to fixed are not subject to amortization. And because the specific component of assets is kept in the enterprise relatively shortly one can assume that usually it does not lose its value in time. The components of net current assets “flow” through the enterprise similarly to (slower) fixed assets. However their wear out is not the source of creation of the value added services. Fixed assets wear out during the process of processing and adding value to components of the net rotating capital. Hence the process and model of assessment of their influence on the enterprise value is different.
In case of assessment of influence on the enterprise value of the investments in net current assets one may use a general scheme:(3)
where: ΔNWC0 – increment of net current assets in the starting period resulting from changes in management of one (or more) of components of net current assets (e.g. change in operating cycle influencing the level of reserves), ΔCRn – increment of cash incomes resulting from changes in net current assets (e.g. change in reserves me result in change of storage area and facilities and then in changes in depreciation allowance), ΔNWCn – changes in net current assets which are effects of change described by ΔNWC0; ΔCapexn – changes in capital expenditures resulting from changes in net current assets (e.g. change in reserves me result in change of storage area and facilities and then in changes in capital investments), k – cost rate of enterprise financing capital (WACC).

As we see on fig 5. and fig 6, if current assets level (liquidity level) in the firm is greater or smaller than optimum level of liquidity, the intrinsic value of liquidity differ from market value of liquidity.

Fig. 5. Liquidity level greater than optimal liquidity level
where: vi - intrinsic (internal) value of liquidity, vm - market value of liquidity, pp2 - liquidity level (2) for vi < vm; ppopt - optimal liquidity level for vi = vm

As a result of this, non-optimal level of liquidity is changed to optimal level of liquidity, because the firm buy relatively cheaper liquidity on market when liquidity level in firm is too small or sell relatively too expensive liquidity on market when liquidity level in firm is greater than optimal.


Fig. 6. Liquidity level smaller than optimal liquidity level
where: vi - intrinsic (internal) value of liquidity, vm - market value of liquidity, pp1 - liquidity level (1) for vi > vm; ppopt - optimal liquidity level for vi - vm

As we see, changes in net current assets have an effect on the enterprise value and assessment of their influence on the final enterprise efficiency measured by increment of its value is carried out according to a similar scheme as assessment of subjective long-term projects but the sources of generated value added services are different. Investments made by enterprises in the net current assets evaluated from the point of view of accomplishing the basic goal, which is maximizing the value, can be made based on the model presented in formula 3. The article deals with presentation of influence of investments in components of net current assets on the enterprise value and with virtues which make them different to operational long-term investments (investments in subjective assessments).


BIBLIOGRAPHY
1. Graham J.E., Firm Value and Optimal Level of Liquidity, Garland, New York 2001.
2. Hawawini G., C. Viallet, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
3. Hill N.C., W.L. Sartoris, Short-Term Financial Management: Text and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995.
4. Lee C.F., J.E. Finnerty, Corporate Finance: Theory, Method and Applications, HBJ, Orlando 1990.
5. Martin J.D., J.W. Petty, A. J. Keown, D. F. Scott, Basic Financial Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991.


 

 
DECREASING NEGATIVE DELIVERY RISK INFLUENCE ON THE RECEPIENT'S FIRM VALUE: PORTFOLIO APPROACH

Grzegorz Michalski
Wroclaw University of Economics,
Department of Corporate Finance and Value Management,
ul. Komandorska 118/120, p. Z-1, KFPiZW;
PL53345 Wroclaw, Poland;
Phone: +48503452860;
Fax: +48717181717,
michalskig@ue.wroc.pl;
http://michalskig.ue.wroc.pl/Abstract: The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Inventory management should also contribute to realization of this fundamental aim. The enterprise value maximization strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipients firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to chose the suppliers.

Keywords: Corporate liquidity, firm value, delivery risk

JEL Classifications: G39, G32, G11, M11, D81

1. Introduction

The basic financial purpose of an enterprise is maximization of its value. Inventory management should also contribute to realization of this fundamental aim. Many of the current asset management models that are found in financial management literature assume book profit maximization as the basic financial purpose. These book profit-based models could be lacking in what relates to another aim (i.e., maximization of enterprise value). The enterprise value maximization strategy is executed with a focus on risk and uncertainty. This article presents the consequences for the recipients firm that can result from operating risk that is related to delivery risk generated by the suppliers. The present article offers a method that uses portfolio management theory to chose the suppliers.
When entrepreneur chooses the tradesman, should concentrate his attention, not only at basic knowledge about the contracting party individual shape parameters (i.e. the tradesman financial situation), but also on information from inventory management models.
The Economic Order Quantity model of inventory management is used to mark the optimum size of delivery and to choose the cheapest deliverer. Both of these choices should guarantee minimization of total costs of investments in inventories.


Fig 1. Economic Order Quantity model.
where: LIL - Low Inventory Level (Precautionary Inventory Level); AIL – Average Inventory Level; HIL – High Inventory Level; Q – Order Quantity (Q = HIL – LIL).
source: [2, p. 538].

On fig 1. is shown the way the EOQ (and VBEOQ) model works. Q could be calculated as:
,
(1)
where: EOQ – target (optimal) order quantity (economic order quantity), P – yearly demand for optimized inventories, Kz – creating inventories costs (fixed cost of one order), Ku – operating costs of maintaining inventories (without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL), Ca – percentage rate of operating costs of maintaining inventories (with financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL), v – unit price (cost) of ordered inventories.

The percentage share of retaining the reserves comes from the fact that the costs of retaining the reserves increase proportionally to the level of reserves In the enterprise. Its share is a sum of the following costs: alternative (resulting from the possibility of their potential use somewhere else but without cost of capital financing firm), storage, logistics and internal transport within the factory of the reserves, insurance, decay.

,
(2)
where: TCI – total reserves costs, Q – magnitude of the part of delivery, zb – the level of safety margin.
From the point of view of maximizing the enterprise value a part of delivery can be determined based on the formula for VBEOQ:

(3)
where: k – alternative cost (equal to the enterprise financing capital), VBEOQ – optimal magnitude of single order from the point of view of maximizing the enterprise value, C – percentage rate of operating costs of maintaining inventories (without financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL).

,
(4)
And:

(5)
where: K#z – tax-deductible creating inventories costs (fixed cost of one order), K*z – non- tax-deductible creating inventories costs (fixed cost of one order), C# – percentage rate of tax-deductible operating costs of maintaining inventories (without financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL), C* – percentage rate of non-tax-deductible operating costs of maintaining inventories (without financial/alternative costs of capital and without costs of maintaining safety/precautionary inventories LIL).
And:

(6)

The problem, we are going to deal with in this paper is to select a counterpart amongst the suppliers in a situation where the parameters we know carry the risk resulting from deliveries out of schedule.

Example 1. Enterprise X producing special fireproof curtains uses raw material D-18. The annual demand for this raw material is 8000 m3. There are two suppliers (A and B) on the market offering similar delivery terms. The price of the material for both of them is 3000$ for m3, the lead-time is 20 days, the cost of inventory retaining is 38%, the cost of enterprise financing capital is 30%, effective tax rate is 19%, the costs of ordering is 200$ and the cost of lack of reserves is 5000 000$. The analysis of recommendation given by the companies showed that both suppliers were not equally reliable. Supplier A was nearly perfect, supplier B often did not deliver on time, he happened to show up 4 days before the agreed date , but equally often used to come 8 days later.
Based on the gathered data it was estimated the standard deviation of the delivery time in case of supplier A was 4 days, and for supplier B 6 days. In order to evaluate who is more reliable it is necessary to determine the safety margin for supplier A and then for supplier B. The next step is to check the impact of suppliers risk on the enterprise value. We assume that the enterprise in order to estimate the optimal order magnitude uses the VBEOQ. model
m3
Differences in reliability of deliveries have a great impact on different levels of safety margins required for suppliers A and B. For this purpose the following formula is used [3, p. 57]:

(7)
where: s – standard deviation for reserves usage, Kbz – cost of lack of inventory reserves.

In order to use the formula it is necessary to exchange the deviation of delivery time to deviation of raw material use. It is known average daily use is 8000/360 = 22,2 m3. Therefore 4 days deviation for delivery date is equal to deviation of use equal to 88,8 m3. Therefore, for such a situation the safety margin will be equal to :
m3.
In this case the level of resources tied in the reserves is:
$,
Next case reflects a situation in which the entrepreneur uses the services from company B. So the standard deviation will be 6×(8000/360) = 133,3 m3.
Therefore reserves safety margin will be:
m3.
In this case the level of resources tied in the reserves is:
$,
Comparing this magnitude to the level of reserves in situation where one would have used supplier A it is obvious that the increase of money resources tied in the reserves will be:
$.
The last stage is to compare what impact the risk generated by the counterparts – suppliers has on the value of the enterprise. Therefore we estimate the level of total costs of reserves:
$,
$,
$.
Obtained results will be used for estimation of fluctuations in the enterprise value:
$.
It is apparent that it is better to select counterpart – supplier A because selection of supplier B may result in destruction of enterprise value.

2. Suppliers` portfolio

Usually the enterprise’s suppliers have materials and stock from the same source. It happens though, that their sources of supply are different and therefore the risk of deliveries related to individual suppliers is different. f such a thing occurs, it may be possible to use elements taken from the portfolio theory for supplier’s evaluation. Sometimes the counterparts , who although may be have virtues who exclude them from being suppliers of services in the beginning (like supplier B in example B), it may be possible that having considered the risk of the buyer it may turn out that on the contrary they decrease or stabilize the risk level [4, p. 48-52].

Portfolio is a set of assets (for example in a non accountant sense : suppliers). The theory of portfolio management is based on the rate of advantages drawn from buying from particular supplier, informing about the relation of advantage generated by such a purchase to the outlay related to such a purchase.
The measure allowing the measurement of risk connected to costs from particular buyer may be defined as this variation:
(8)
where: pi – probability of occurrence of the given situation estimated from historical data.
In connection to the information about what potential advantages might be brought by giving a loan to a particular buyer, it is possible to estimate the variation coefficient: :
(9)
The next element is a correlation of benefits from purchase from particular supplier with benefits from this purchase from other suppliers. The correlation coefficient is usually the measure of such a correlation:
(10)
where: - correlation coefficient of benefits from purchase from the first and second supplier; R1 – expected rate of benefits from purchasing from first supplier; R2 – o expected rate of benefits from purchasing from the second supplier; s1 – standard deviation for the first supplier s2 – standard deviation for the second supplier; R1i – possible rates of benefits from the purchases from the first supplier; R2i – possible rates of benefits from the purchases from the second supplier; pi – probability of occurrence of possible rates of benefits from supplies.

3. Portfolio of two suppliers (groups of suppliers).

Example 2. The enterprise uses two suppliers. On of them operates in sector A, the other represents sector B. The use of portfolio idea is useful when the correlation between the benefits from purchases from these suppliers is negative. We can follow this in the picture below.

Fig. 2. Relation between benefit and risk for portfolio of two suppliers at different correlation coefficients (equal to 1, (-1) or 0).
source: own study.

Case 1. The correlation coefficient between benefits from purchases from supplier A and B equals to 1. The picture shows that at positive correlation near to 1 there is no possibility to seek advantages resulting from diversification.
Case 2. Correlation coefficient equal to –1. Ideal negative correlation. All possible portfolios at correlation coefficient equal to –1 are contained on the broken line A-A/B1-A/B2-B. Points “A” and “B” represent single-components portfolios (eg. Using only supplier A). As we see, when we move away from point “A” and increase the share of deliveries performed by “B” the risk S decreases and benefits R increases. This happens until point A/B1 . If this share is exceeded the risk of portfolio will increase together with the increase of income. As we see it is no substantiated to have only supplier A in the portfolio because at identical risk portfolio A/B2 offers greater benefits.
Case 3. Correlation coefficient equals 0. It is a situation in which the benefits from supplier A and supplier B are not connected to each other. In this situation only partial risk reduction is possible. Reasonable entrepreneur should not select any of the portfolios of dues lying on A-A/B3 arc, because it always possible to find more advantageous complement on A/B3 – A/B4 arc which at the same risk s yields higher benefits R.

4. Using the elements of portfolio theory for selection of suppliers

Skilful construction of portfolio of two (groups) of suppliers may lead to a considerable reduction of risk. Inclusion of second component into single-component portfolio (which like in example 1 so far consisted of only one better supplier A and accepting deliveries from less risky supplier) nearly always leads to reduction of risk, sometimes even at simultaneous increase of benefit rate of portfolio.
Example 3. (continuation of the previous example) After assessment of supplier A and B , the entrepreneur noticed that the delays connected to services provided by suppliers A and B are negatively correlated with each other, because their sources of supply are different when troubles with deliveries from first source can be expected, the other source does not pose a risk of such difficulties. Thanks to that we can expect a decrease of risk of non forward deliveries . Both suppliers acquire the material D-18 based on different technologies. Therefore one can expect that the impact of deliveries risk on the receiver can be decreased due suing the service of both suppliers, because the correlation of distribution of forward deliveries of suppliers A and B is negative and is equal to –0.56. The orders will be placed in quantities and frequency resulting from VBEOQ model. The orders will be realized by both suppliers: A and B equal shares of 18,85 m3. . In order to estimate new level of safety margin it is necessary to use the equation determining the total standard deviation [3, p. 60]:

(11)
where: sT – total standard deviation, sA – standard deviation of the first distribution, sB – standard deviation of the second distribution, – correlation coefficient between the first and second distribution.

Assuming that one-day deviation is equal to deviation of use equal to 11,1 m3; the safety margin is::

m3.
In this case the level of money resources tied in the reserves will be:
$,
comparing this magnitude to the level of reserves in a situation where we would have used supplier A only it is obvious that the increase of money tied in the reserves will be equal to:
$.
The last stage is to compare what impact the risk generated by the counterparts-suppliers has on the enterprise value. Therefore we estimate the total level of costs of reserves:
$,
$.
Obtained results are used for estimation of changes of the enterprise value.
$.
As we see in particular conditions it is possible to get benefits from using both suppliers (better A and worse B). Such a choice may result in increase of enterprise value.

BIBLIOGRAPHY

[1] Fabozzi F. J., G. Fong, Zarządzanie portfelem inwestycji finansowych przynoszących stały dochód, WN PWN, Warszawa 2000.
[2] Kalberg J. G., K. L. Parkinson, Corporate liquidity: Management and Measurment, IRWIN, Homewood 1993.
[3] Piotrowska M., Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
[4] Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, MT&DC, Wig-Press, Warszawa 2001.
 

 
Artykul FIRM VALUE AND NET CURRENT ASSETS INVESTMENTS - KONFERENCJA W CONSTANTA RUMUNIA - LISTOPAD 2008
 

 
http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&;id=1008&cat=-1

czerwiec 21, 2008
Ocena kontrahenta
Posted by Michalski Grzegorz under Analiza i ocena ryzyka oraz opłacalności projektów i, analiza ekonomiczna, analiza wskaźnikowa, controlling finansowy, dla studentów, finanse, finanse dla niefinansistów, materiały dla studentów, ocena kontrahenta, publikacje, płynność, seminarium dyplomowe, seminarium online, sprawozdania, wartość przedsiębiorstwa, wartość płynności, zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
No Comments

Polecam: http://oddk.pl/ksiazki/index.php?mode=details&;id=1008&cat=-1

nowa ksiazke wydana wraz z oddk.pl

 

 
2 streszczenia na konferencje w Konstancy, Rumunia 2008 listopad
 

 


Konspekt pracy habilitacyjnej:

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO
(Docelowy poziom płynności a wartość przedsiębiorstwa)

Grzegorz Michalski
KFPiZW, IZF

TEMAT: Wpływ inwestycji w kapitał pracujący netto na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

UZASADNIENIE PODJĘCIA TEMATU:
• Finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest wzrost jego wartości
• Decyzje dotyczące inwestycji operacyjnych długoterminowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw są podporządkowane temu celowi
• Zalecenia prezentowane w literaturze z zakresu finansów firm nie są równie konsekwentne w zakresie decyzji dotyczących inwestycji operacyjnych krótkoterminowych (inwestycji w kapitał pracujący netto)
• Podjęcie tematu jest spowodowane chęcią:
o znalezienia odpowiedzi na pytanie o taki stan rzeczy i
o zaproponowania rozwiązań w zakresie zarządzania aktywami bieżącymi uwzględniających wzrost wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel
o sprawdzenia, czy efekty ewentualnych zmian w sposobie zarządzania aktywami bieżącymi uzasadniają postulowanie takich zmian
o zidentyfikowania czynników które najmocniej wpływają na ewentualną konieczność zmiany w zarządzaniu aktywami bieżącymi

ZAŁOŻENIA:
• podstawowym finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem jest wzrost wartości przedsiębiorstwa wyrażonej wzorem:

gdzie: CF = wolne przepływy pieniężne, k = koszt kapitału (WACC), n = moment czasowy generowania wolnych przepływów pieniężnych CF

• obowiązuje zasada rozdzielności decyzji finansowych od operacyjnych mówiąca, że należy odseparować konsekwencje decyzji operacyjnych od tych, które wiążą się z finansowaniem inwestycji - w tym inwestycji w aktywa bieżące. Konsekwencje decyzji związanych z finansowaniem projektu uwzględnia się w stopie dyskonta odzwierciedlającej koszt pozyskania kapitału, który dla oceny efektywności inwestycji w aktywa bieżące, będzie równy WACC
• nieskończony horyzont czasowy oddziaływania zmian w decyzjach dotyczących zarządzania inwestycjami w aktywa bieżące netto
• przy analizowaniu postulowanych zmian w zarządzaniu inwestycjami w aktywa bieżące znaczenie mają koszty i korzyści alternatywne, efekty zewnętrzne itp. elementy tworzące całokształt efektywności zarządzania kapitałem pracującym

Rys. 1. Wpływ decyzji w zakresie inwestycji w kapitał pracujący netto na wartość przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne

TEZA:
Strategie inwestowania w kapitał pracujący netto mają na tyle istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, że warto dokonać modyfikacji narzędzi zarządzania kapitałem pracującym netto pod kątem celu jakim jest wzrost wartości.
Z tezy tej wynika to, że:
• Istnieje związek między decyzjami w zakresie zarządzania kapitałem pracującym netto a wartością przedsiębiorstwa
• Związek ten jest na tyle znaczący, że warto optymalizować zarządzanie kapitałem pracującym uwzględniając przyrost wartości
• Możliwe jest praktyczne wyznaczenie docelowego (prawdopodobnie jedynie semioptymalnego) poziomu składników kapitału pracującego netto

CEL:
• Modyfikacja wybranych finansowych narzędzi zarządzania inwestycjami w kapitał pracujący netto ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa (funkcjonujących w literaturze oraz wybór najlepszych względnie zaproponowanie własnych).
• Identyfikacja czynników związanych z decyzjami w zakresie zarządzania kapitałem pracującym netto wpływających na wartość przedsiębiorstwaWKŁAD WŁASNY:
• Propozycja całościowego / zintegrowanego podejścia do oceny efektywności inwestycji w kapitał pracujący netto (1.5)
• Własne propozycje w zakresie modyfikacji modeli zarządzania zapasami:
o VBEOQ (2.2)
o VBPOQ (2.4)
• Propozycja doboru dostawców:
o (propozycja wykorzystania elementów teorii portfela, tzw. zarządzanie „portfelem dostawców”) (2.3)
o Identyfikacja czynników uzasadniająca potrzebę modyfikowania narzędzi zarządzania zapasami (2.2; 2.3; 2.4)
• Własne propozycje w zakresie metody wyboru:
o docelowej (niestety semioptymalnej) polityki udzielania kredytu kupieckiego (3.2)
o kontrahentów którym udzielany będzie kredyt kupiecki (propozycja wykorzystania elementów teorii portfela, tzw. zarządzanie „portfelem odbiorców”) (3.3)
• Ocena wpływu postulowanych modyfikacji na poziom ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie i konsekwencji tego faktu (3.1)
• Dyskusja na temat i propozycja aplikacji w warunkach polskich modeli zarządzania poziomem gotówki transakcyjnej w firmie (modele Beranka, BAT, Millera-Orra, Stone’a, Beehler’a i innych) (4.2)
• Własne propozycje w zakresie:
o wyznaczania docelowego poziomu ostrożnościowych zasobów gotówki – tzw. ‘bufor’ bezpieczeństwa, optymalny z punktu widzenia przyrostu wartości przedsiębiorstwa (koncepcja zapasu bezpieczeństwa zapożyczona z modeli zarządzania zapasami) (4.3)
o określenia przesłanek uzasadniających utrzymywanie spekulacyjnych zasobów gotówki (adaptacja ‘Opcyjnej wartości gotówki’ S.Beck do warunków polskich) (4.4)
• Krytyczna analiza literatury na temat inwestycji w aktywa bieżące (1.1; 1.3; 1.4; 2.1; 3.1; 4.1),
• Próba uporządkowania terminologii (1.1; 1.2; 1.3; 1.4)
• Własne propozycje w zakresie metody wyboru najefektywniejszego inwestowania w aktywa bieżące, doboru strategii finansowania aktywów bieżących (1.2),
• Diagnoza stanu zarządzania kapitałem pracującym netto i jego składnikami w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich (1.1; 2.1; 3.1; 4.1)
• Projekcja wpływu zmian w podejściu do zarządzania kapitałem pracującym netto na przyszłe stany kapitału pracującego w przedsiębiorstwach działających w warunkach polskich (1.1; 2.1; 3.1; 4.1)PLAN:
I. Inwestycje w kapitał pracujący netto jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa
II. Rola zarządzania zapasami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
III. Tworzące wartość przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania należnościami
IV. Wpływ poziomu gotówki operacyjnej na wartość przedsiębiorstwa

PLAN PRACY:
 Wstęp / Wprowadzenie
 Rozdział 1
Inwestycje w kapitał pracujący netto jako czynnik kształtujący wartość przedsiębiorstwa
1.1. Definicja inwestycji w kapitał pracujący netto (NWC) i ich odmienność od inwestycji w aktywa trwałe
1.2. Zapotrzebowanie oraz strategie w zakresie zarządzania i finansowania NWC
1.3. Konsekwencje długości cyklu operacyjnego przedsiębiorstwa dla wartości przedsiębiorstwa
1.4. Relacja płynności aktywów do rentowności i tempa tworzenia wartości przedsiębiorstwa
1.5. Zintegrowane podejście do oceny efektywności inwestycji w kapitał pracujący netto
 Rozdział 2
Rola zarządzania zapasami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
2.1. Zapotrzebowanie na zapasy w przedsiębiorstwie
2.2. Zarządzanie zapasami materiałów i surowców do produkcji (EOQ, VBEOQ itp.)
2.3. Dobór dostawców materiałów i surowców oraz ich wpływ na przyrost wartości przedsiębiorstwa (koncepcja ‘portfela dostawców’)
2.4. Zarządzanie zapasami produkcji gotowej (POQ, VBPOQ itp.)
 Rozdział 3
Tworzące wartość przedsiębiorstwa decyzje w zakresie zarządzania należnościami
3.1. Wpływ polityki w zakresie kredytu kupieckiego na wartość przedsiębiorstwa
3.2. Dobór polityki zarządzania należnościami (analiza przyrostowa i zmodyfikowana analiza przyrostowa itp.)
3.3. Ocena i dobór klientów objętych sprzedażą na zasadzie kredytu kupieckiego (koncepcja ‘portfela nabywców’)
 Rozdział 4
Wpływ poziomu gotówki operacyjnej na wartość przedsiębiorstwa
4.1. Tworzący wartość popyt na gotówkę w przedsiębiorstwie
4.2. Modele zarządzania gotówką transakcyjną i ocena możliwości ich aplikacji w warunkach polskich
4.3. Zasoby gotówki ostrożnościowej (bufor bezpieczeństwa) i ich wpływ na przyrost wartości przedsiębiorstwa
4.4. Uzasadnione możliwością kreowania wartości przedsiębiorstwa powody utrzymywania zasobów spekulacyjnych
 Podsumowanie 

 

Grzegorz Michalski
Autoreferat: przebieg pracy naukowej i zawodowej
1. Wykształcenie:
• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia magisterskie 1993-1998, mgr, 1998
• Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia doktoranckie 1998-2002.
2. Stopnie i tytuły naukowe:
• Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii, specjalność: finanse
3. Dorobek pracy badawczej:
Dorobek (pełne, jednoosobowe autorstwo) zawarty jest w ponad 40 (55) pracach opublikowanych z czasopismach lub rozdziałach monografii krajowych i zagranicznych, 3 monografiach, 2 podręcznikach oraz (współautorstwo) 3 (4) podręczników.
• Pracę badawczą rozpocząłem pod opieką i kierunkiem profesora W. Pluty. Tematem był problem wartości płynności finansowej podmiotu (ocenianej z punktu widzenia przedsiębiorstwa). Praca była wspierana grantem KBN: 5 H02D 046 21. Wyniki zostały zebrane w pracy doktorskiej pt. Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, obronionej w 2002 r., na podstawie której przygotowano monografię opublikowaną w 2004 r. przez wydawnictwo CeDeWu w Warszawie.
• Po obronie pracy doktorskiej zainteresował mnie problem istnienia i istotności wpływu decyzji i działań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania składnikami aktywów bieżących (należności, zapasy, środki pieniężne) na wartość przedsiębiorstwa.
o Pierwszym krokiem do zrozumienia finansowych relacji zachodzących w przedsiębiorstwie, było dla mnie studium na temat strategii finansowych przedsiębiorstwa i procesów związanych z zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie. Efektem tych prac było przygotowanie i wydanie trzech monografii: Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, (WSZ Edukacja, Wrocław 2003), Finansowe strategie przedsiębiorstwa, (WSZiA Opole 2004), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, (C.H. Beck, Warszawa 2005, współautor 20%: W. Pluta, G. Michalski: 80%) oraz wydania Leksykonu zarządzania finansami, (C.H. Beck, Warszawa 2004).
o Następnie zainteresowałem się zagadnieniem związanym z analogicznymi relacjami zachodzącymi w przedsiębiorstwach w zależności od ich wielkości. Efektem tego były prace związane z analizą finansowych procesów decyzyjnych zachodzących w małych i średnich przedsiębiorstwach. Po pewnym czasie stałem się zwolennikiem poglądu, że bardziej odpowiedni w warunkach polskich może być podział wyodrębniający mikro i małe przedsiębiorstwa (MiMP) od średnich i dużych. W wyniku tych dociekań powstały dwie monografie: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, (WN PWN, Warszawa 2005) oraz Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm, (C. H. Beck, Warszawa 2007, współautor 50%: K. Prędkiewicz, G. Michalski: 50%) .
o Podsumowaniem badań w zakresie wpływu decyzji kształtujących poziom aktywów jest praca habilitacyjna.
4. Działalność dydaktyczna:
• Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu):
o Doktorant 1998 – 2002
o Asystent 2002 – 2003
o Adiunkt od 2003
• Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu:
o Adiunkt od 2005
• Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowane we współpracy z Wolters Kluwer Polska (d. KiK), Informedia Polska, Bomis Progress, AVENHANSEN, i wieloma innymi:
o Trener / Doradca od 2005
5. Działalność w czasopismach naukowych:
• Journal Problems and Perspectives in Management:
o Członek komitetu redakcyjnego (Editorial Board) od 2008
6. Członkostwo w organizacjach naukowych:
• European Finance Association (EFA),
• American Finance Association (AFA),
• Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB).
7. Nagrody i wyróżnienia:
• Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej:
o Stopnia drugiego, czterokrotnie (za 2003, 2004, 2005 i 2006 r.)
• Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła”:
o Za monografie: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, w roku 2008.


Streszczenie autoreferatu
Specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstwa. Doktor nauk ekonomicznych (2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Trener i konsultant współpracujący z najlepszymi firmami doradczo - szkoleniowymi. Autor i współautor licznych publikacji (min: Leksykon zarządzania finansami, Warszawa 2004; Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005; Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, Warszawa 2007 itp.). Członek rady naukowej międzynarodowego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management (PPM). Członek branżowych stowarzyszeń, takich jak: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA), Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB).
 

 
ŻYCIORYS ZAWODOWY

1. Nazwisko: MICHALSKI
2. Imię: GRZEGORZ
3. Data urodzenia: 1972
4. Wykształcenie: WYŻSZE – DOKTOR NAUK EKONOMICZNYCH

Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data: 10/1998 – 12/2002
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Doktor nauk ekonomicznych

Instytucja Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120; 53-345 Wrocław.
Data: 10/1993 – 06/1998
Uzyskane stopnie lub dyplomy: Magister (kierunek: finanse i bankowość)
5. Zatrudnienie:

Daty / stanowiska: Pracodawca
1998 do 2002: doktorant
2002 do 2003: asystent
2003 do teraz: adiunkt Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120;
53-345 Wrocław; tel. 0713680646. Studia dzienne, wieczorowe, zaoczne i podyplomowe. Zajęcia warsztatowe i zajęcia teoretyczne z: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Budżetowanie kapitałów, Planowanie finansowe, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Zarządzanie finansami małych i średnich przedsiębiorstw
2004 do teraz: adiunkt Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu; ul. Niedziałkowskiego 18; 45-085 Opole, 0774021900. Studia dzienne, wieczorowe i zaoczne. Zajęcia warsztatowe i zajęcia warsztatowo-teoretyczne z:
Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
Prowadzenie seminariów dyplomowych (I i II stopnia), recenzje prac dyplomowych.

6. Pełnione funkcje:
Członek komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego z zakresu Zarządzania:
Problems and Perspectives in Management (Ukraina, Sumy).

7. Przynależność do organizacji branżowych / naukowych:
European Finance Association (EFA), http://www.efa-online.org/
American Finance Association (AFA), http://www.afajof.org/
Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości (PSFiB), http://www.psfib.eu/
Professional Risk Managers International Association (PRMIA), http://www.prmia.org/

8. Nagrody i wyróżnienia:

Nominacja do nagrody „Złote Skrzydła 2008” Gazety Prawnej z zakresu „Zarządzania” za książkę: Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, CHBeck, Warszawa 2007 (współautorstwo 50%: Katarzyna Prędkiewicz).
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, październik 2007 r.)
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 27 września 2006 r.)
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 29 września 2005 r.)
Indywidualna nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, stopnia drugiego, za osiągnięcia w dziedzinie pracy naukowo – badawczej (Wrocław, 1 października 2004 r.)


9. Publikacje:

Autorstwo ponad 40 (55 ) polskojęzycznych i anglojęzycznych artykułów i rozdziałów w monografiach
Autorstwo 5 pozycji zwartych (3 monografii i 2 podręczników)
Współautorstwo 3 (4) pozycji zwartych (3 (4) podręczników) w tym jednego nominowanego do nagrody „Złote Skrzydła 2008”.
Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management


Grzegorz Michalski
 

 
Grzegorz Michalski
KFPiZW, IZF

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH
przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej
***
Artykuły w czasopismach recenzowanych i pojedyncze rozdziały w monografiach:

[1.] Corporate inventory management with value maximization in view. [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics, 54/2008(5), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.187-192.
[2.] Operational risk of purchasers. Portfolio management approach in accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ECONOMIC REVIEW. QUARTERLY JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF ECONOMICS BRATISLAVA, ISSN: 0323-262X, vol. XXXVII, no. 1/2008, Bratislava 2008, s. 22-34.
[3.] VBEOQ – optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia zapasów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: E. Urbańczyk [red.], „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60585-04-7, s. 523-531.
[4.] Value-based Inventory Management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Financial Management of Firms and Financial Institutions”, VSB, Ostrava 2007, ISBN 9788024815510, s. 163-171.
[5.] Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Agricultural Economics, 54/2008(1), ISSN 0139 – 570X, 2008, s.12-19.
[6.] Value Based Trade Credit Decision Making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] E. Urbańczyk [red.], “The problems of Company Value Management”, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN 9788360903384, s. 173-180.
[7.] Wpływ decyzji w zakresie strategii zarządzania kapitałem obrotowym netto na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, J. Węcławski [red.], „Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego”, UMCS Lublin 2007, ISBN 9788322727409, s. 564 – 570.
[8.] Trade credit decision making based on portfolio management approach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], EKONOMIKA 2007 / 80, ISSN 1392-1258, Vilnius University Publishing House 2007, ss. 40-50.
[9.] Portfolio management approach in trade credit decision making, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Romanian Journal of Economic Forecasting 3/2007, ISSN 1222-5436, Institute of Economic Forecasting, Bucharest 2007, ss. 42-53 (oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, INTERNATIONAL PROBLEMS (“Medunarodni problemi”), ISSN 0025-8555, Institute of International Politics and Economics, Beograd 2007, ss. 546-559; oraz: Portfolio management approach in trade credit decision making, ACTA ACADEMICA KARVINIENSIA 2/2007, ISSN 1212-415X, Slezska Univerzita v Opave, Karvina 2007, ss. 77-87).
[10.] Wartość płynności przedsiębiorstwa – zarys zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach. Teoria i praktyka, W. Polak, T. Noch (red.), GWSA, Gdańsk 2008, ss. 85-99.
[11.] Portfolio theory approach in the value based accounts receivable management, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: J. Krajicek [red.], "European financial systems 2007", Masaryk University, Faculty of Economics and Administration, Department of Finance, Brno 2007, ISBN 978-80-210-4319-0, s. 255-263.
[12.] Wskaźniki poziomu płynności w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] A. Bielawska [red.], „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 458, Ekonomiczne problemy usług nr 10, Szczecin 2007, ISSN 1640-6818, s. 277-285.
[13.] Elementy teorii portfela w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] B. Bernaś, W. Pluta [red.], „Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 273-283.
[14.] Risk-Based Cash Demand in a Firm, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] D. Dluhošová [red.], “Managing and modeling of financial risk”, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Ostrava 2006, ISBN 80-248-1159-6, s. 179-185.
[15.] Powody utrzymywania gotówki w przedsiębiorstwie i ich relacja do ryzyka, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: W. Pluta [red.], „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Teoria i Praktyka”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1152, Wrocław 2007, PL ISSN 0324-8445, s. 365-375.
[16.] Optymalna ze względu na wartość przedsiębiorstwa wielkość produkcji (VBPOQ), [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa”, UMCS Lublin 2006, ISBN 83-227-2558-2, s. 245 - 250.
[17.] Zarządzanie finansami mikro- i małych przedsiębiorstw w warunkach ryzyka wynikającego z globalizacji, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] „Dylematy teorii i praktyki zarządzania”, M. Duczmal, T. Pokusa (red.), „Finansowo-społeczne problemy zarządzania w mikro- i makroskali”, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2006, ISBN 83-88980-38-6, t.2, s. 46-64.
[18.] Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw”, A. Bielawska [red.], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, „Ekonomiczne problemy usług”, Szczecin 2006, nr 2, ISBN 978-83-7241-543-1, s. 465-471.
[19.] Wpływ czynników kształtujących poziom ostrożnościowych zasobów gotówki na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka”, E. Urbańczyk [red.], ZN US nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, ISSN 1640-6818, t.1, s. 453-458.
[20.] Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 2, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1059, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 190-197.
[21.] Zarządzanie zapasami z uwzględnieniem ryzyka czasu dostaw i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], [w:] J. Dziechciarz [red.], „Zastosowania metod ilościowych”, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1096, Ekonometria nr 15, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, PL ISSN 0324-8445, PL ISSN 1507-3866, s. 285 – 296.
[22.] Metody kontrolowania prawidłowości spływu należności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 3, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1062, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005, s. 33-42.
[23.] Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a wzrost wartości MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 55, SGH, Warszawa 2005, s. 90-102.
[24.] Optymalny poziom płynności finansowej w MŚP, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rozprawy i studia”, pod red. A. Bielawska, US, Szczecin 2005, t. 571, s. 185-194.
[25.] Krótkoterminowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Przekształcenia rynku finansowego w Polsce”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. 2, s. 171-184.
[26.] Zastosowanie modeli zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Rynek Finansowy. Szanse i Zagrożenia Rozwoju”, T. 2: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, t. II, s. 39-53.
[27.] Optymalna wielkość zamówienia zapasów a wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, US WNEiZ, Szczecin 2004, s. 291-300.
[28.] Definicja i znaczenie krótkoterminowej płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie finansami firm – Teoria i praktyka, red. W. Pluta, PN 1042, AE, Wrocław 2004, 2 tom, s. 65-72.
[29.] Relacja C/WK jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego”, opracowanie monograficzne pod red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 409-419.
[30.] Czynniki obniżające wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse, Bankowość, Rachunkowość nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1012, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 80-88.
[31.] Metody pośrednio uwzględniające ryzyko operacyjne w zarządzaniu finansami małego przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1021, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004, s. 335-350.
[32.] Powody utrzymywania płynności w przedsiębiorstwie produkcyjnym, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie Finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw”, D. Zarzecki (red.), Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2003, ISBN 83-89142-11-2, t.II, s 91-99.
[33.] Zarządzanie należnościami w małych i średnich przedsiębiorstwach z punktu widzenia wartości płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”, E. Orechwa-Maliszewska, A. Kopczyk (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003, ISBN 83-87256-56-0, s. 357-369.
[34.] Optymalny poziom płynności finansowej – propozycja wyznaczania, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 970, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 30-39.
[35.] Informacyjna przydatność statycznych miar poziomu płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 981, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 214-226.
[36.] Korzyści firmy z utrzymywania płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 115-124.
[37.] Bieżące zarządzanie finansami oparte na informacji o wartości płynności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie nr 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 998, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 75-84.
[38.] Dynamiczny pomiar płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1002, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003, s. 185-199.

Monografie:

[39.] Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CeDeWu, Warszawa 2004.
[40.] Finansowe strategie przedsiębiorstwa. Podstawy teorii i przykłady, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie i Opracowania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydawnictwo WSZiA, Opole 2004.
[41.] Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Monografie WSZ Edukacja, Wrocław [Wydanie 1 w r. 2003; wydanie 2 w r. 2004].


Podręczniki akademickie, poradniki i leksykony:

[42.] W. Pluta, G. Michalski, Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak utrzymać płynność?, [G. Michalski, autorstwo = 80%, W. Pluta, autorstwo = 20%], CHBeck, Warszawa 2005.
[43.] Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, [G. Michalski, autorstwo = 100%], WN PWN, Warszawa 2005.
[44.] Leksykon zarządzania finansami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], CH Beck, Warszawa 2004.
[45.] Analiza i ocena sytuacji finansowej MŚP, [G. Michalski, autorstwo rozdziału 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 100-130; Załącznik 2, [G. Michalski, autorstwo załącznika 2], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 347-356; Załącznik 3, [G. Michalski, autorstwo załącznika 3], w: Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, red. W. Pluta, PWE Warszawa 2004, s. 357-366.
[46.] Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofilm. Od uruchomienia do stabilnego wzrostu, K. Prędkiewicz, G. Michalski [G. Michalski, autorstwo = 50%], CHBeck, Warszawa, 2007 [książka nominowana do nagrody „Złote Skrzydła 2007” Gazety Prawnej, w zakresie „Zarządzania”].


Recenzje, raporty, skrypty i inne publikacje:

[47.] Recenzja artykułu: (Recenzja publikacji dla czasopisma: Problems and Perspectives in Management, w ramach zadań powierzonych mi jako członkowi komitetu redakcyjnego tego czasopisma).
[48.] Kiedy wejście na giełdę ma sens? [G. Michalski, autorstwo = 100%], Gazeta Finansowa, Styczeń 2007.
[49.] Finanse przedsiębiorstwa dla niefinansistów, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy dla Polska Grupa Dealerów, Berndson Szkolenia, Kraków 2005.
[50.] Zarządzanie płynnością finansową, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy, Wydawnictwo BOMIS Press, BOMIS Progres, Poznań, Wrzesień 2005 [wyd. 1], Październik 2005 [wyd. 2].
[51.] Analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz finansowe elementy biznes planu czyli jak powinno wyglądać sprawozdanie finansowe, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt Szkoleniowy, Univers Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski, Zielona Góra, Listopad 2005.
[52.] Ocena projektów inwestycyjnych i finansowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], skrypt szkoleniowy dla managerów TP S.A., BERNDSON, Kraków, Czerwiec 2006.
[53.] Zarządzanie finansami w firmie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt szkoleniowy dla firmy Puratos Polska Sp. z o.o., BERNDSON, Kraków, Wrzesień 2006.
[54.] Ocena i dobór inwestycji rzeczowych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Skrypt szkoleniowy dla dyrektorów Krajowej Spółki Cukrowej S.A., BERNDSON, Kraków, Sierpień 2006.
[55.] Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych dla firmy BIMS PLUS Sp z o.o. Spółka Komandytowa, [G. Michalski, autorstwo = 100%], BERNDSON, Kraków, Lipiec 2006.
[56.] Analiza i ocena opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Listopad 2006.
[57.] Ocena kontrahentów na podstawie sprawozdań finansowych. Co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Listopad 2006 [wydanie 2: Warszawa, Marzec 2007].
[58.] Krótkoterminowe decyzje finansowe. Zarządzanie płynnością finansową, [G. Michalski, autorstwo = 100%], ABC Wolters Kluwer business, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, Marzec 2007.
[59.] Controlling finansowy i planowanie finansowe. Skrypt na szkolenie dla TP S.A., [G. Michalski, autorstwo = 100%], BERNDSON, Kraków 2007.


* * *
Publikacje wydane i przygotowane przed obroną pracy doktorskiej:
[60.] Możliwości wpływania samorządu lokalnego na rozwój gospodarczy regionu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw”, red. T. Jajuga, T. Słoński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 837, Wydawnictwo AE Wrocław 1999, s. 248-253.
[61.] Budżetowanie kapitałów, praca zbiorowa pod red. Wiesława Pluty, PWE Warszawa 2000, współautor [podrozdziały: 1.3, 1.5, 1.6;] s. 25-45, 59-86.
[62.] Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem obrotowym w gminie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, współczesne tendencje w teorii i praktyce”, WN US, Szczecin 2000, t. 1, s. 419-430.
[63.] Finansowanie zewnętrzne a wartość płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Finansowe wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw”, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 315-326.
[64.] W poszukiwaniu wartości płynności przedsiębiorstwa – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 904, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 106-118.
[65.] Model opcyjnej wartości płynności – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 8, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 915, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, s. 197-213.
[66.] Pomiar poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 894, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, 119-134.
[67.] Opcyjna wartość płynności finansowej przedsiębiorstwa – zarys problemu, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka – Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 890, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001, t. 2, s. 239-250.
[68.] Czynniki determinujące wewnętrzną wartość płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Rozwój rynku finansowego w Polsce, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 307-314.
[69.] Kapitał obrotowy netto jako czynnik determinujący wewnętrzną wartość płynności finansowej, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Finanse i Bankowość nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 906, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 67-84.
[70.] Wpływ opóźnień w spłacie należności na budowę modelu wewnętrznej wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 935, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 164-174.
[71.] Wartość płynności w zarządzaniu należnościami, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Zarządzanie i Marketing nr 22, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 957, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 144-159.
[72.] Zarządzanie środkami pieniężnymi w oparciu o informację o wartości płynności, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: „Zarządzanie finansami, klasyczne zasady – nowoczesne narzędzia”, red. D. Zarzecki, US, WNEiZ, Szczecin 2002, t. 1, ss. 387-398.
[73.] Możliwości finansowe i inwestycyjne związane z istnieniem rynku pieniężnego, [G. Michalski, autorstwo = 100%], w: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, red. W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 136-151.
[74.] Zastosowanie teorii użyteczności do wyznaczania optymalnego poziomu płynności finansowej w przedsiębiorstwie, [G. Michalski, autorstwo = 100%], Ekonometria nr 10, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002, s. 182-196.

Wrocław 2008-05-31

Grzegorz Michalski